Heslo:

Pah, was für Geschichte mit einem Kerl, muß so wie so krepieren | Die Soldaten müssen so wie so krepieren

Překlad:

Co se máme mazat s jedním chlapem, musí chcípnout tak jako tak | Vojáci musejí chcípnout tak jako tak

Komentář:

Jaroslav Hašek podobné věty použil již v novele Dobrý voják Švejk v zajetí. Jen místo o chlapech a vojácích píše o Češích: Co se máme mazat s Čechy, musí chcípnout tak jako tak  případně Češi musí chcípnout tak jako tak; to údajně řekl polní maršálek Conrad z Hötzendorfu počátkem ledna roku 1916 před 8. pěší divizí v Insbrucku. To se nepodařilo zjistit, ale je to nepravděpodobné, že by to polní maršálek řekl veřejně před celou divizí

II-02

Jednou, když rozbil oko jednomu rekrutovi, vyjádřil se: ,Pah, was für Geschichte mit einem Kerl, muß so wie so krepieren.’ To říkal též polní maršálek Konrád z Hötzendorfu: ,Die Soldaten müssen so wie so krepieren.’

Dobrý voják Švejk v zajetí

Znám je přece jeho výrok, když rozbil oko domobranci Houserovi: "Pah, was für Geschichte mit den Tschechen, müssen so wie so krepieren."...

..."Die Tschechen müssen so wie so krepieren." To řekl též polní maršálek Conrad z Hötzendorfu počátkem ledna roku 1916 před 8. pěší divizí v Inšpruku.