Heslo:

unteroffiziersschule

Překlad:

poddůstojnická škola

Komentář:

Po základním výcviku rekrutů, takzvaném příjmači, nastává rozdělení mužstva na plánované funkce. Někdo je předurčen zůstat řadovým vojínem, z někoho by mohl být například svobodník a velitel světnice, a ti, kteří se zdají být schopnými dalšího rozvoje a mají předpoklady zastávat funkci třeba velitele čety, případně lze využít civilní odbornosti dotyčného, například absolvent strojní průmyslovky by mohl být dobrým zbrojířem, se posílají do podůstojnických škol, jakýchsi kurzů, které v rakousko - uherské armádě trvaly přibližně čtyři měsíce. Délka nebyla pevně stanovena a řídila se náročností studia. Po dokončení poddůstojnické školy byl absolvent povýšen do hodnosti desátníka, později býval povýšen do hodnosti četaře, výjimečně do hodnosti rotného. Opět podle vykonávané funkce.

II-03

„Ještě to by scházelo,“ moudře poznamenal desátník , „beztoho už je různejch válečnejch vynálezů. Kupříkladu vezmeme si gásmasky na votravování plynem. Natáhneš si to na hlavu a jseš votrávenej, jak nám vykládali v unteroffiziersschule.“