Heslo:

verstehen Sie deutsch? | a pischen |
Also sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, daß ein Brief ist von einem Herr, draußen in Kong.

Překlad:

Rozumíte německy | trochu | Tak řekněte paní, chci hovořit paní, řekněte, že jeden dopis je od jednoho pána, venku na chodba.

Komentář:

pischen - tady si Hašek zřejmě zahrál s dvojsmyslem. "A pischen" je zkomolenina Ein bißchen = trochu (v některých zemích Rakouska, se neurčitý člen Ein zkracuje na A). Navíc v Rakousku užívané pischen znamená vulgárně totéž co německé urinieren, pissen = močit, chcát.

II-03

Verstehen Sie deutsch?“ otázal se Švejk.

A pischen.“

Also sagen Sie der Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, daß ein Brief ist von einem Herr, draußen in Kong.“