Heslo:

Frau ist gesagt, daß sie hat ka’ Zeit, wenn was ist, das mir geben und sagen

Also, der Frau ein Brief, aber halten Kuschen

Ich, antwort warten hier in die Vorzimmer.

Překlad:

Panička byla povídat, že ona nemá žádnej čas, když něco je, že vy mně dát a říct

Tak tedy, paničce jedno psaní, ale držet tlamičku

Já, odpověď čekat tady, v tahle předsíň

II-03

Frau ist gesagt, daß sie hat ka’ Zeit, wenn was ist, das mir geben und sagen.“

Also,“ řekl slavnostně Švejk, „der Frau ein Brief, aber halten Kuschen.“

Vytáhl psaní nadporučíka Lukáše.

Ich,“ řekl, ukazuje prstem na sebe, „Antwort warten hier in die Vorzimmer.“