Heslo:

Baszom az anyát, baszom az istenet, baszom a Krisztus Márját, baszom az atyadot, baszom a világot!

Překlad:

Hrom do ženských, hrom do boha, hrom do ježíšmariá, hrom do motliteb, hrom do celého světa!  [maď.]

II-03

Poslyš,“ řekl po chvíli, „kde jsi se naučil německy?“

„Sám vod sebe,“ odpověděl Švejk. Opět bylo chvíli ticho. Pak bylo slyšet z pokoje, kam odnesla služka psaní, velký křik a hluk. Někdo uhodil něčím těžkým o zem, pak se dalo rozeznat jasně, že tam lítají sklenice a tříští se talíře, do čehož znělo hulákání. „Baszom az anyát, baszom az istenet, baszom a Krisztus Márját, baszom az atyadot, baszom a világot!

Dveře se rozletěly a do předsíně vběhl pán v nejlepších letech s ubrouskem kolem krku, mávaje před chvilkou odevzdaným dopisem.