Heslo:

Was soll das heißen, wo ist der verfluchte Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat?

Překlad:

Co to má znamenat, kde je ten prokletý chlap, který přinesl ten dopis?

II-03

Nejblíže dveří seděl starý saperák Vodička a rozčilený pán se také první na něho obrátil.

Was soll das heißen, wo ist der verfluchte Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat?

„Pomalu,“ řekl Vodička vstávaje, „ty nám zde moc neřvi, abys nevylít, a když chceš vědět, kdo ten dopis přines, tak se zeptej tamhle kamaráda. Ale mluv s ním slušně, nebo budeš za dveřma na to tata.“