X

Heslo:
František Průša
Výklad:

Po nešťastném konci u drogisty Kokošky na Perštýně "...Zkusil [Jar Hašek] ještě své drogistické štěstí u pana Průši na Král. Vinohradech, ale na přání matky udělal zkoušku na obchodní akademii v Resslově ulici a dnem 1. září 1900 se stal obchodním akademikem." Takto o Haškovi napsal Václav Manger. A Hašek v románu zajistil Průšovu nesmrtelnost.

Nejprve k drogerii Františka Průši. Podle některých inzerátu a adresáře z roku 1910 byla na Tylově náměstí č. 19. Na dobové mapě Vinohrad k tomuto číslu přísluší č. p. 699. Zcela jistě zde František Průša působil od roku 1900 až do své smrti v roce 1915.

František Průša se narodil 17.9.1862 ve Voticích jako syn Františka Průši, pekaře z Votic č.p. 187 a Antonie, rozené Březovské, také z Votic. Pravděpodobně vystudoval farmacii. Je to patrné ze záznamu o úmrtí, kde je uveden titul Mg.Ph. Zpočátku je uváděn jako lékárník (viz policejní přihláška a záznam o sňatku). V pozdějších dokumentech a hlavně inzerátech je uváděn jako drogista nebo bývalý lékarnik. Jako drogista je uveden i v zápise o úmrtí. Dne 20.11.1889 se oženil s dcerou mistra klempířského a hlavně majitele domu na Král. Vinohradech č.p. 603 Matyldou Klingerovou. Dům stojí dodnes v ulici Vocelově, nedaleko od drogerie na Tylově náměstí. Zde také František Průša †22.5.1915 zemřel na mozkovou mrtvici.

I-01
"Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?" otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, "já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy,...."

Roh dnešní Rumunské a Tylova náměstí na dobové mapě....

... a stejný roh dnes.

Adresář z roku 1910

     

X