Heslo:

Racek Adolf

Výklad:

Narozen *22.4.1876 ve Vsetíně, zemřel †17.5.1947 v Praze. Úředník, básník, redaktor katolického týdeníku Rozvoj. Dochovaly se tři pobytové přihlášky jeho rodiny. První je z Královských Vinohrad, kde byli hlášeni v č.p.1066 dne 7.1.1901. Z přihlášky se dozvídáme, že Adolf Racek příslušný do Bučovic na Vyškovsku, byl úředníkem obchodní komory. Byl ženat s Jaroslavou, rozenou Hodačovou (*1878). Oddáni byli v Olomouci, dne 12.6.1900. Měli syna Sávu, narozeného rovněž v roce 1900 (byl otcem herce Ilji Racka). Z další přihlášky je patrné, že se rodina již 22.8.1901 přestěhovala na Žižkov do č.p. 931. Poslední přihláška je rovněž ze Žižkova a začiná adresou č.p. 560. Poslední známý pobyt v č.p.1164, je ze dne 24.6.1913. Zde se též dozvídáme o jeho dceři Ivaně, narozené v roce 1902.

Jeho fousatý portrét pochází z publikace "Česká lyra" z roku 1918 a v té je, kromě data a místa narození, také výčet jeho tvorby Chybí jen publikace "U základů: myšlenky a rytmy", vydáno 1914.

Básník Racek

Zatímco jsme dleli v nepřátelské Vídni, zcela klidně navštěvoval v sobotu Zlatý litr úředník Obchodní a živnostenské komory, vousatý básník Racek. Dnes již Racek nepíše žádné básně, má slávu za sebou, smutnou slávu sice, ale přece jen slávu. - Slavil kdysi před lety na kolbišti mladé české poezie’ Pyrrhovo vítězství. Přesto však ještě dodnes Racek nosí dlouhý vous a dlouhé vlasy, takže nevypadá nikterak jako úředník Obchodní a živnostenské komory, nýbrž jako model mesiáše z uměleckoprůmyslové školy v Praze.