Heslo:

rang | rank

Výklad:

Slangově oblast působnosti, kompetence, stupeň hodnosti nebo postavení. Např. Von je v rangu hejtmana. = Je na úrovni hejtmana. Nebo Voni sou přece v ranku oficíra = Oni jsou přece v postavení oficíra. [z něm. der Rang = hodnost, úroveň, stav].

II-03

To je jedno,“ pokračoval Švejk, když mu dával desátník úzkostlivě znamení, aby mlčel, „na tom se nedá nic změnit, je vožralej, jak zákon káže. Von je v rangu hejtmana.

IV-02

Nedávno nám přeložili kádr do Brucku nad Litavou, tak si pěkně sednou vedle mne, pane feldkurát, a vypravujou mně, proč voni sou zavřenej. Voni sou přece v ranku oficíra, tak jim gebíruje oficírskej arest při garnisoně, kdepak tady, vždyť je na tom kavalci plno vší.