Heslo:

reservát

Výklad:

Zastaralý výraz pro dokument, který je určený pro určitou oblast osob. Na vojně jsou to dokumenty označené určitým stupněm utajení - od nejnižšího: vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. 

I-13

Polní kurát Otto Katz seděl zadumaně nad cirkulářem, který právě přinesl z kasáren. Byl to reservát ministerstva vojenství:
„Ministerstvo ruší po dobu války platné předpisy týkající se zaopatřování vojínů posledním pomazáním a ustanovuje tyto pravidla pro vojenské duchovní:

II-02

A strážmistr dívaje se na stránky svého raportu se usmál se zadostiučiněním a vytáhl ze svého psacího stolu tajný reservát zemského četnického velitelství v Praze s obvyklým „Přísně důvěrné“ a přečetl si ještě jednou:

III-02

„Dovolte, pane majore,“ otázal se Ságner, „můžete mně dát vysvětlení o tom, že nevíte o žádném podobném rozkazu týkajícím se vydávání 15 deka ementálského sýra pro pluky z Čech?“
„To je
reservát,“ odpověděl hejtmanovi Ságneovi, stále se usmívaje, velitel vojenského nádraží v Budapešti.

IV-01

Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu. Nějaký pitomeček od divise doplnil reservát ještě tímto rozkazem: „V případě zachycení předvésti neprodleně k štábu divise!“