Heslo:

Vojtěch Rous

Výklad:

Hledal jsem nějakého Rouse Vojtěcha v policejních přihláškách. Nalezl jsem dva. Jeden byl c. k. poštovní podúředník ve výslužbě * 1852, pocházel z Budějovic a žil v Nuslích č.p.565 ve Vlastislavově ulici. Byl to už poměrně starý pán, ale měl syna, rovněž Vojtěcha. Bohužel na téže přihlášce není uveden rok narození, ale mohl být přibližně ve stejném věku jako Jaroslav [1]. Po otci měl určitě domovské právo v Českých Budějovicích. To znamená že byl příslušný k 91. pěšímu pluku, stejně jako Hašek. Jomar Hønsi nalezl v seznamech ztrát infanteristu IR 91, Adalberta Rause [2]. Adalbert je německy Vojtěch a příjmení mohl zkomolit zapisovatel. A tento Vojtěch padl do zajetí u Chorupan v bitvě o Dubno dne 24.9.1915. To je stejný den, kdy byl zajat i Jaroslav Hašek. Museli spolu prožít  útrapy cesty do zajateckého tábora v Darnici a následně pobyt v zajateckém táboře v Tockém a kdoví, jak to pokračovalo a kdoví jsou li tyto úvahy shodné se skutečností. 

II-01
"...To nám jednou před léty vypravoval krejčí Hývl, jak jel z místa, kde krejčoval ve Štyrsku, do Prahy přes Leoben a měl s sebou šunku, kterou si koupil v Mariboru. Jak tak jede ve vlaku, myslel si, že je vůbec jedinej Čech mezi pasažírama, a když si u Svatýho Mořice začal ukrajovat z tý celý šunky, tak ten pán, co seděl naproti, počal dělat na tu šunku zamilovaný voči a sliny mu začaly téct z huby. Když to viděl krejčí Hývl, povídal si k sobě nahlas: ,To bys žral, ty chlape mizerná.’ A ten pán mu česky vodpoví: ,To se ví, že bych žral, kdybys mně dal.’ Tak tu šunku sežrali společně, než přijeli do Budějovic. Ten pán se jmenoval Vojtěch Rous.“