X

Heslo:
Salmova ulice, Salmovská
Souřadnice:
50°04'30.8"N 14°25'21.3"E
Výklad:

Ve skutečnosti se jedná o Salmovskou ulici, které se hovorově říká a říkalo Salmovka. Byla pojmenována po Františku Salm-Reifferschied, který měl zvláštní titul – starohrabě. Ten používali pouze příslušníci tohoto rodu. Starohrabě František Salm – Reifferschied zde za domem č. p. 506 založil na konci 18. století velkou zahradu, která byla současníky pokládána za překrásnou. Postupně mizela po roce 1868 vlivem nové zástavby. Od poloviny 19. století se sice ulice jmenovala Salmova, ale od roku 1870 až dosud se jmenuje Salmovská. Policejní komisařství zde bylo v č.p.507. Zatím nejstarší objevený záznam je v  Politickém kalendáři občanském a adresáři zemí koruny České z roku 1906 a zde je také uvedeno, že vrchním komisařem zde byl Karel Fahoun, pozdější vrchní policejní rada. Karel Fahoun zde byl vrchním komisařem ještě v roce 1910. V Politickém kalendáři občanském a adresáři zemí koruny České z roku 1917 je uveden jako vrchní komisař dr.Antonín Sklenička. Kdo však byl vrchním komisařem v roce 1914 se nepodařilo zatím objevit.

Jaroslav Hašek byl na tomto komisařství pro výtržnosti a opilství mnohokrát. Dosvědčuje to řada policejních protokolů uložených v archivu ministerstva vnitra. O překlady a opisy do češtiny se postaral Břetislav Hůla, ale jsou uložené ve fondu Zdeny Ančíka v Památníku národního písemnictví.

Stavební sloh tohoto domu na rohu Ječné a Salmovské však odpovídá období okolo roku 1925 - 1930, proto si myslím, že Švejk byl předveden do domu, který zde už dávno nestojí. Potvrzuje to zpráva zveřejněná v "Československé republice"  dne 26.9.1926. V ní je oznámeno, že komisařství na této adrese končí dnem 29.9.1926. Poté byl zřejmě původní dům zbořen.

V podstatě zde prožil odpolední chvíle onoho osudového dne 29. července 1914, kdy Císař Pán vypověděl válku Srbsku a nechal vyvěsit svůj manifest, sepsaný dne 28. července. Byl to čtvrtek a Švejk ještě v této chvíli o tom neměl ani tušení.

I-04
Výtržnosti učinil konec vrátným přivolaný policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice.
I-05
„Víte co, Švejku,“ řekl vlídně pan komisař, „nač se zde, na Salmovce, máme s vámi zlobit? Nebude lepší, když vás pošleme na policejní ředitelství?“

 

 Ručička nám ukazuje dům v Salmovské č.p.507 dnes.

Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České z roku 1906

Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České z roku 1917

Československá republika 26.9.1926

X