Heslo:

šaščínská bestie

Výklad:

Původně jsem se domnival, že by se mohlo jednat o proslulou vražedkyni Alžbětu Báthory známou jako "Čachtická paní". To by ale nejspíš ten dráteník Proubkovi nadával, že je čachtická bestie. Nakonec všechno bádání ukazuje, že všechno souvisí se vším. V bakalářské práci z roku 2010 "Obraz Alžběty Báthory v historických románech" uvádí její autorka Eva Kozlová, že v Čachticích byla ve službě Alžběty Báthory od roku 1594 jakási Anna Darvuliová ze Šaštína, zvaná Darvulie.

Všichni svědci se shodli na tom, že právě ona na Alžbětu zhoubně působila, prý ji učila stále účinnější způsoby mučení. Zabývala se výrobou lektvarů, léčitelstvím a okultismem, praktikovala černou magii a údajně hraběnku léčila hypnózou. Stala se nejbližší rádkyní své paní, měla na ni obrovský vliv, byla jí neustále k dispozici a zajišťovala jí léčivé koupele, masáže a bylinné odvary, ale také přírodní drogy. Před rokem 1608, kdy zemřela, oslepla a ochrnula.

Velmi cenné svědectí o krutosti Anny Darvuliové objevil badatel Jaroslav Mareš ve  fondech státního archivu v Bytči na Slovensku, kde je uchována část rodinné korespondence rodu Báthory a vše zpracoval v článku "Konec dohadů o Alžbětě Báthory: Pravda vyplývá ze spisu".

Zde jsou odpovědi svědků a obžalovaných před soudem v roce 1611. To už byla Darvulie mrtvá. A tato svědectví ukazují na to, že šaščínskou bestií byla právě Darvulie.

Na otázku "Jakým způsobem a mučením dávala vraždit ty ubožačky?" odpověděl pomocník Alžběty, Ficko: Mučili je tak, že Anna Darvulia bydlící v Sárváru děvčatům otočila ruce vídeňským provazem a uvázala je vzadu. Bily je až do chvíle, kdy jim tělo popraskalo. A bily je do chodidel a dlaní do té chvíle, než v jednom kuse nenapočítaly do pěti set tyto chycené ženy. Mučení se učily od Darvulie. Bili do chvíle, dokud nezemřely.

Obžalovaná Helena Jó ( později popravená) vypověděla: Sama bila děvčata, když paní přikázala. Ale nejvíc je mučila Darvulia, nechávala je stát ve studené vodě celou noc, celou noc je bila.

II-03

Jednou se mu tam opil nějakej dráteník jalovcovou a začal nadávat, že je to slabý, že do toho leje vodu, že kdyby drátoval sto let a za celej vejdělek si koupil samou jalovcovou a vypil ji najednou, že by moh ještě chodit po provaze a nosit ho, Paroubka, v náručí. Potom ještě řekl Paroubkovi, že je huncút a šaščínská bestie, tak ho milej Paroubek chyt, votlouk mu jeho pastě na myši a dráty vo hlavu a vyhodil ho ven a mlátil ho po ulici tyčí na stahování rolety až dolů na Invalidovnu a hnal ho, jak byl zdivočelej, přes Invalidovnu v Karlíně až nahoru na Žižkov, vodtud přes Židovský pece do Malešic, kde vo něj konečně tyč přerazil, takže se moh vrátit nazpátek do Libně.