Heslo:

sentence

Výklad:

Stručný výrok, úvaha, úsloví, průpovídka

I-08

Obraceje se pak ku všem postelím, pronesl řeč plnou pěkných a rozumných sentencí:
„Nemyslete si, že máte před sebou nějakého vola, který si dá všechno nabulíkovat na nos. Mě vaše chování nijak nepřivede z rovnováhy. Já vím, že jste všichni simulanti, že chcete desentýrovat z vojny. A podle toho s vámi jednám. Přežil jsem sta a sta takových vojáků, jako jste vy. Na těchto postelích ležely celé spousty lidí, kterým nic jiného nescházelo než vojenský duch. Zatímco jejich kamarádi bojovali v poli, oni si myslili, že se budou válet na posteli, dostávat nemocniční stravu a čekat, až se válka přežene. To se ale zmýlili setsakramentsky, a i vy všichni se také setsakramentsky zmýlíte. Ještě za dvacet let budete křičet ze spaní, když se vám bude zdát, jak jste u mne simulovali.“

I-11-02

Pod vlivem grogu zhotoveného podle receptu zpustlého námořníka počal si tupě nadávat a projadřoval v nejrozmanitějších sentencích, kam vlastně patří.

 

W