Heslo:

slečna Sláva Heinischová

Výklad:

V ediční poznámce "Jaroslav Hašek - Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona" (  Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1963, připravil Ančík, Pytlík, Jankovič) je uvedeno ke kapitole "SLEČNA SLÁVA": 

Slečna Sláva - Hainišová - byla dcera ředitele školy v Lipníku nad Bečvou. Ve skutečnosti se s ní Hašek seznámil daleko prozaičtěji. V roce 1905, když se vracel z cest po Haliči domů, zastavil se i na zříceninách hradu Helfštýna, který se vypíná na vrchu blízko Lipníka. Tam tehdy Hašek uklouzl a tak si pohmoždil kotník, že nemohl jít dále. V takovém stavu ho nalezl nadučitel místní školy Hainiš, který ho ošetřil a vzal k sobě do školy, kde se Jaroslav seznámil i s jeho dcerou Slávkou. Slávka v té době navštěvovala hospodyňskou školu výrobního spolku žen v Lazarské ulici a její spolužačkou byla i Jarmila Mayerová, dcera štukatéra a majitele domu. Když se po této příhodě Hainišová vrátila z prázdnin do Prahy, chlubila se svým spolužačkám se známosti se spisovatelem Jaroslavem Haškem, který už tehdy byl oblíben u čtenářů, poněvadž své povídky a humoresky hojně otiskoval v Národních listech, Světozoru, v Körbrových Ilustrovaných českých humoreskách atd. Slávka svým spolužačkám, které chtěly osobně poznat mladého a hezkého spisovatele, slíbila, že ho přivede mezi ně. Svůj slib dodržela a na jedné schůzce seznámila Jaroslava Haška i s Jarmilou Mayerovou. Z tohoto seznámení byla „láska na prvý pohled“ a později i svatba. Bohužel není známo, odkud editoři čerpali.Po zevrubnějším bádání v matrikách doplňuji:

Hajnišovi, v matrikách psáno Heinisch, žili v Týnu nad Bečvou. Prvotní stopou byla věta v Haškově textu: ...Tak jsme s klidným svědomím sbírali krejcárky, knedlíky, kusy chleba, mléko, až po Helštýn nad Bečvou.
Na levé, mé straně, byla škola...
správně Helfštýn je v katastru obce Týn nad Bečvou. Původcem matrik je ř.k.f.ú. Týn nad Bečvou. Zajímala mě matrika narozených s časovým intervalem 1883 - 1912, sig. L XVI 8 , kde jsem objevil tři záznamy o narození těchto dětí: *29.9.1891 Ludmila; *20.6.1893 Vladimír; *16.12.1895 Vlastimila. Otcem, kterého Hašek v roce 1905 oslovil "Má poklona", byl Heinisch Karel učitel, později nadučitel a v roce 1895 správce školy v Tyně nad Bečvou. Byl synem Karla Heinische, nadučitele v Ostravici.

Ani jeden matriční záznam o narození však nenasvědčuje, že by se jednalo o slečnu Slávu. Pokud byla spolužačkou Jarmily Mayerové, musela se narodit přibližně ve stejném roce, tedy kolem roku 1887. Podle webových stránek Týna nad Bečvou byla dvoutřídní škola zřízena v roce 1892. Je tedy možné, že do Týna byl Karel Heinisch přeřazen z jiného, nám neznámého působiště, kde se Slávka asi narodila.

Slečna Sláva

Řezníka nám chytili četníci ve Fulneku. Zbyl jsem s obuvníkem a rozdělili jsme si vždy každou obec. Levou stranu jsem měl já, pravou on. Tak jsme s klidným svědomím sbírali krejcárky, knedlíky, kusy chleba, mléko, až po Helštýn nad Bečvou.

Na levé, mé straně, byla škola. Tam jsem přišel právě po poledni. „Má poklona,“ řekl jsem panu učiteli, „jsem spisovatel Jaroslav Hašek z Prahy a prosil bych o něco od oběda, a jestli máte nějaké kalhoty.“ Ten dobrý muž nemohl se dlouho z toho vzpamatovat, a když jsem mu vylíčil své osudy, nejen že mně daroval kalhoty po podučiteli, který zemřel na tyfus, ale pozval mne k obědu, vybídnuv mne, abych se převlékl a vykoupal ve vaně na zahradě.

A tam jsem se seznámil se slečnou Slávou. Ubožačka, když mne totiž viděla upravovat si toaletu, s výkřikem hrůzy vběhla do školy a křičela: „Tatínku, nějaký vandrák se nám svlíká na zahradě! „ Otec ji upokojil, že to není vandrák, nýbrž pan spisovatel Jaroslav Hašek, který se jen nešťastnou náhodou ocitl v takové situaci.

A když jsem přišel k obědu, řekla mně přímo slečna Sláva: „Budeme přáteli.“ Tak to na její romantickou povahu účinkovalo.