Heslo:

Sopronyi utcza, č. 16

Souřadnice:

???

Výklad:

Porovnáme li románové vyprávění se starším vyprávěním o dobrém vojáku Švejkovi v zajetí zjistíme, že Hašek nejdříve určil obydlí Etelky Kákonyiové v Pozsony  utca 13. V románu pak bydlela v Sopronyi utcza č. 16. Z toho plyne, že si názvy ulic i čísla domů vymyslel. Navíc se nikomu nepodařilo objevit, že takové ulice v Királyhidě ani v sousedním Brucku existovaly.

Nepodařilo se objasnit, proč v románu použil Hašek nesprávný výraz pro ulici utcza namísto správného utca, když dříve, v novele "Dobrý voják Švejk v zajetí", použil správný výraz utca.

II-03
„To je dost,“ uvítal Švejka nadporučík Lukáš, „že jdete, já chci s vámi mluvit. Nemusíte zas tak pitomě stát hapták. Sedněte si, Švejku, a nechte si to ,dle rozkazu’. Držte hubu a dávejte dobrý pozor. Víte, kde je v Királyhidě Sopronyi utcza? Nechte si pořád to vaše: Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že nevím. Nevíte, tak řekněte nevím, a basta. Napište si na kousek papíru: ,Sopronyi utcza, č. 16’. V tom domě je železářský krám.
Dobrý voják Švejk v zajetí
Švejk nalévat koňak, který je tak důležitou oporou politické psychologie němectví. Pak Dauerling napsal nějaké psaní a odevzdal je Švejkovi s rozkazem, že musí hledět to psaní doručit za jakýchkoliv okolností a čekat na odpověď. Adresa zněla: Királyhida, Pozsony utca 13, Etelka Kákonyi.