Heslo:

Spíra (Spíro) hejtman

Výklad:

Hajtman Spíra nebo Spíro patří stejně, jako mnoho dalších, jen k epizodní postavě. I zde se nepodařilo objevit nějakou inspirující, skutečnou osobu. Přesto kratičká epizoda spojená s jeho jménem, kde taxativně vysvětluje co má rakousko ve zbrani je velmi zajímavá. Porovnejte tento text s textem pod fotografií níže. Stejnejné druhy vojska, dokonce i stejné pořadí. Další příklad, jak Hašek při psaní románu využíval texty z různých tiskovin a mistrovsky je, většinou celé nebo s drobnými úpravami, vkládal do vyprávění.  Jak zjistil Jomar Hønsi, tak ta fotografie byla otištěna nejen ve Světozoru dne 31.7.1914, ale týž den ještě v Rozkvětu a Českém světě.

II-02

A důstojník s bolavou nohou se zamlčel a zůstal sedět tupě na židli. Plukovník Schröder se milostivě usmívá a poslouchá, jak naproti hejtman Spíra, jako kdyby se chtěl hádat, tluče pěstí do stolu a opakuje něco, co nemá žádného významu a čemuž není naprosto rozumět, co to vlastně má znamenat a co chce tím říct:
„Uvažte prosím dobře. Máme ve zbrani rakouské zeměbranecké hulány, rakouské zeměbrance, bosenské myslivce, rakouské myslivce, rakouské pěšáky, uherské pěšáky, tyrolské císařské střelce, bosenské pěšáky, uherské pěší honvédy, uherské husary, zeměbranecké husary, jízdní myslivce, dragouny, hulány, dělostřelce, trén, sapéry, sanitu, námořníky. Rozumíte? A Belgie? První a druhá výzva vojska tvoří operační armádu, třetí výzva obstarává službu v zádech armády...“
Hejtman Spíro udeřil pěstí do stolu. „Zeměbrana vykonává službu v zemi v čas míru.“