Heslo:

štajeráci

Souřadnice:

47°05'26.8"N 15°26'04.7"E

Výklad:

Slangově obyvatel Štýrska, tehdejšího štýrského vévodství - Herzogtum Steiermark, zahrnující dnes přibližně rakouskou spolkovou zemi  Štýrsko (Steiermark) a slovinské Dolní Štýrsko. V románu se jedná o příslušníky nějakého vojenského útvaru ze Štýrska. Tyto útvary patřily k armádnímu sboru č. 3, jehož velitelství (Korpskommando) bylo ve Štýrském Hradci (Graz). Pod jeho velení spadaly tyto nejvyšší vojenské útvary:

  • 6. pěší divize, Graz [Štýrský Hradec] složená z 11.pěší brigády Graz a 12.pěší brigády Klagenfurt.

  • 28. pěší divize, Laibach [Lublaň] složená z 55. pěší brigády Triest [Terst], 56. pěší brigády Görz [Gorizia] a 94. pěší brigáda Tolmein [Tolmin].

  • 3. jízdní brigáda Marburg [Maribor]

  • 3. dělostřelecká brigáda Graz

  • brigáda pevnostního dělostřelectva Pola [Pula]

  • válečné námořnictvo Triest [Terst]

Tyto útvary byly složeny z mnoha pluků a praporů, které byly doplňovány ze štýrských okresů. Kdo má zájem o detailnější studium, předkládáme schématizmus tohoto 3. Korpskommanda, stav 1914 . Který útvar z nich byl právě ve výcvikovém táboře v Királyhidě, a ke kterému byl přidělen sapér Vodička asi nezjistíme. Navíc, jistě se jedná a Haškovu literární licenci.

II-03
Nadporučík zabalil se opět do deky, ze které ho Švejk vytáhl, a spal dál, zatímco Švejk putoval dál do Királyhidy. Najít Sopronyi utczu čís. 16 nebylo by bývalo tak těžké, kdyby ho náhodou nebyl potkal starý sapér Vodička, který byl přidělen k „štajerákům“, jejichž kasárna byla dole v lágru.
 

 

  

Působnost 3. armádního sboru se sídlem ve Štýrském Hradci, 3. Korpskommando Graz