Heslo:

stínání kohouta

Výklad:

Stínání kohouta byl rozšířeným obyčejem od dob pohanských, až do počátku 20. století. Tento velice oblíbený a dnes téměř zapomenutý zvyk se prováděl o posvícení, svatbách, na konci masopustního období, o poutích a dožínkách. Existuje celá škála možností jak tento obřad probíhal v různých zemích a krajích. Detailně se tím zabýval etnograf Čeněk Zíbrt v cyklu "Veselé chvíle v životě lidu českého".

Tady je jedna z možných variant: Během citovaného svátku vyváděly domácí selky hosty a kohouta do hostince. Zde kohoutovi propíchli hřeben, jímž pak hoši, "katovi holomci", provlékli provázek asi na dva sáhy dlouhý [ 1sáh český = 1,793 m]. Pak navázali na obě křídla šňůrku také dva sáhy dlouhou a kohouta vyvedli z hospody. Spustila muzika a průvod se hnul kupředu. Napřed šel "kat", za ním kohout, vedený čtyřmi holomky (jinde čtyřmi dívkami), z nichž ho každý držel za jeden konec provázku, potom "soudce" a "kněz", pak muzikanti a konečně zástup vesničanů. Když za veliké veselosti prošli celou vesnicí, znovu se zastavili před hospodou. Poté byl kohout souzen "soudcem". Byl obviněn z toho, že ač měl ve svém kurníku dost slepic, dělal zálety ještě do jiných dvorů a kurníků, a když se domácí kohout proti tomu vzpíral, ještě se sním až do krve rval a pro všechny ty špatnosti byl odsouzen k trestu stětím katovou rukou. Než byl sťat, musel se kohout ještě zpovídat. Za té řeči stál tam kat vážně s mečem v ruce (byl to srp, nebo kosa) a když "kněz" domluvil a holomci zatáhli za všechny čtyři konce provázků, kat hbitým rázem usekl kohoutovi hlavu, která zůstala viset na provázku oddělena od trupu. Kat uchopil sťatého kohouta za nohy a kropil přihlížející lidi krví a omazal některým lidem kohoutem a jeho krví ústa. To bylo provázeno velkým smíchem a veselím. Radostným pokřikem bylo oznámeno, že si kohout nic jiného nezasloužil než smrt. Tato morbidní podívaná byla prováděna asi do konce 19. století. Do dnešní doby se dochoval tento obyčej zejména v Polabí a v oblasti Železných Hor, ale již jen jako soutěž, kdy soutěžící se zavázanýma očima musí setnout dřevěnou hlavu kohouta dřevěným mečem. Stylizovaná dřevěná hlava kohouta je upevněná na tyči, která je zapíchnutá v zemi asi 15cm hluboko.

II-03

Kapr od samého svého narození chová utkvělou představu, že není hezké od kuchařky, když mu párá břicho zaživa, a zvyk stínání kohouta že je náběhem spolku pro ochranu zvířat nepodřezávat drůbež rukou neumělou.