Heslo:

štrekovat

Výklad:

Slangově - zde odcházet, jít od někud. Štreka = trať (železniční); dlouhá cesta. [z něm. die Strecke].

II-02

Já tak jednou štrekuju si to vod Lán a míhám se dost hluboko lesem, ale co platný, na tu hájovnu, kam jsem měl zamíříno, už jsem nedošel, už mě měli a vodváděli k panu rytmistrovi...

 

...,Když takové české prase; poučoval rozšafně kaprál Althof,’ nenaučí se ani po třiceti ,nieder’ stát rovně jako svíčka, nestačí mu jen dát pár přes hubu. Rýpni ho pěkně jednou rukou pěstí do břicha a druhou naraž mu čepici přes uši, řekni: ,Kehrt euch!‘, a jak se otočí, tak ho kopni do zadnice, a uvidíš, jak se bude štrekovat a jak se bude fähnrich Dauerling smát.’