Heslo:
subordinace
Výklad:

Subordinace (podřízenost) koření v neobmezené poslušnosti podřízeného proti představenému a nižšího proti vyššímu, jakmile tento ve službě rozkazovati počne. Subordinace jest ušlechtilé, všeobecnému dobru směřující podřízení vlastní vůle rozkazu a zákonu.

Subordinace žádá, aby podřízený každý rozkaz svého představeného bezpodmínečně, ochotně a v pravý čas, pokud mu to podle jeho sil a stávajících okolností možno, vykonal.

Z příručky Co rakousko uherský vojín věděti má. Rok 1916

Bez této praxe nemůže fungovat žádná armáda na světě. Říká se tomu "Zákon padajícího hovna".

I-08
"...Potom, když komise vodjela, dal si nás pan obršt všechny seřadit, celej regiment, a povídá, že voják je voják, že musí držet hubu a sloužit, jestli se mu něco nelíbí, tak že je to porušení subordinace...."
I-13
Aby se nedal také zaopatřit, považoval za porušení subordinace. Nábožný major to dělal z chytrosti, domnívaje se, že modlitba víry uzdraví nemocného.
II-02
"...Vidíte, jak se vám to pěkně leží v blátě, a teď si pomyslete, že by se někomu z vás nechtělo dál ležet a že by vstal. Co bych udělal? Roztrhl bych mu hubu až po uši, poněvadž jest to porušení subordinace, vzpoura, zprotivení, provinění proti povinnostem řádného vojáka, porušení řádu a kázně, opovrhnutí služebními předpisy vůbec, z čehož vyplývá, že na takového chlapa čeká provaz..."
IV-03
Poručík Dub v slabé horečce počal přemýšlet, jestli si snad nemá stěžovat veliteli brigády, který, může být, dá rozkaz vylomit dveře a vynést odtamtud kadeta Bieglera. Také mu napadlo, že snad je to porušení subordinace.

Takto je subordinace definována v Diensreglement Teil 1 str. 15

Princip subordinace - zákona padajícího hovna.