Heslo:

U krvavého Tondy

Souřadnice:

???

Výklad:

Podle Haškova vyprávění byla Vaňhova  kavárna i hostinec s podivným názvem na Vinohradech na Palackého třídě (dnes Francouzská). Domnívám se, že se tak říkalo tomu podniku jen mezi hosty, a že se jmenovala úplně jinak. Hostinský Vaňha se asi jmenoval Antonín. Přes všechny tyto indicie se nepodařilo podnik nalézt.

Jméno Vaňha je spojené s poskytováním stravovacích služeb. Velmi známý je podnikatel Jindřich Vaňha, který provozoval pohostinství na Václavském náměstí, kterému se dlouho říkalo "Rybárna", protože bylo zaměřeno na rybí speciality. Ještě kolem roku 1965 jsem tam chodil coby student na smažené rybí filé s hranolkami. Bylo to za pár korun a moc dobré. Možná, že existuje nějaká souvislost s "krvavým Tondou", ale mně se ji nepodařilo nalézt. 

Život mezi Dacany
Písecký však udatně trval na tom, že celý týden by to ještě vydržel, což řekl tímto způsobem: „Jja, jja mmoc ssnessu.“ Prohlásili jsme, že to nejde, když však trval stále na tom, že nás opustit nemůže, vypůjčili jsme si od Bláhy ruční vozík, přivázali gurtama na něj Píseckého, který plačtivým hlasem volal: „Jjá jjá vás neneneopustím,“ a tak jsme ho vezli do noční kavárny U krvavého Tondy. Byla to kavárna i hostinec na Palackého třídě na Vinohradech, kde vládl pan Vaňha, kterému se říkalo všeobecně ‚krvavý Tonda‘. Byl to chlap jako hora, nesmírně tlustý a valnatý, chodící stále po lokále s vykasanými rukávy a bedlivě pozorující hosty. Jakmile někdo nedojedl jeho polévku, kterou předkládal hostům v noci, jeho obličej vzal na se děsný výraz. Šel k nešťastnému hostovi a pravil k němu vlídně: „Ty mamlase, tobě to nechutná? Tak proč sem lezeš?“ A chytil ho a vynesl ven na ulici. Tvrdil o sobě, že se ho všichni bojí a že kdyby někdo takhle z hostů (když se tak vypravovalo) sáh mu na jeho majetek, že by toho darebáka odvlek] do sklepa a tam by ho oběsil.