Heslo:

U kukuřičného klasu

Výklad:

Jomar Hønsi, v rámci své anabáze v roce 2010, dospěl spolu s rakouskými badateli k názoru, že by se mohlo jednat o hotel Erzherzog Franz Ferdinand, který stával od roku 1901 na břehu Litavy v tehdejší Királyhidě, dnes Bruckneudorf. Ale s jistotou to říci nelze.

II-03
Od opuštěného pavilónku, kde dřív za času míru fotografoval nějaký fotograf vojáky trávící zde mládí na vojenské střelnici, bylo vidět dole v údolí u Litavy červené elektrické světlo v bordelu „U kukuřičného klasu“, který poctil svou návštěvou arcivévoda Štěpán při velkých manévrech u Šoproně v roce 1908 a kde se scházela denně důstojnická společnost.
Dobrý voják Švejjk v zajetí
Jinak Királyhida je zaprášené město. Obyvatelé nevědí, jestli jsou Němci nebo Maďaři. Městské děvy pěstují flirt s důstojníky vojenského tábora z Brucku. Také tu kvete prostituce jako všude v Maďárii. Jsou tam jen dvě památnosti, zříceniny cukrovaru a vykřičený dům U kukuřičního klasu, který ráčil poctíti svou návštěvou arcivévoda Štěpán roku 1908 za velkých manévrů.