X

Heslo:
U mrtvoly
Souřadnice:
50°04'32.6"N 14°25'08.2"E
Výklad:

Určitě tato kavárna existovala. První, co jsme nalezli je fejeton, zveřejněný v Národních listech 15.11. 1922. Jak se můžeme dočíst, byla kavárna již přejmenována na "Děvín".  Autor fejetonu však neuvádí, kde se tento podnik nacházel. Nenalezl jsem ani novější Děvín. Podle Břetislava Hůly bývala tato kavárna v již zbořeném domě na Karlově náměstí, naproti Technice . Je-li tomu tak, potom se jedná o dům U Šálků s popisným číslem 310. Na snímku z roku 1926 je patrné, že zde jakási kavárnička byla. Na druhém snímku z roku 1938 je tento dům v pohledu z Resslovy ulice těsně před demolicí. Na posledním snímku už dům nehledejte. Jeho neodvratná demolice dovolila sice rozšíření Resslovy ulice, ale Praha přišla o další vzácný architektonický prvek, nehledě nato, že zde býval také pivovar.

Při hledání názvu kavárny byla zjištěna jedna důležitá okolnost. Dům číslo popisné (staré) 310 měl číslo orientační (nové) 13. V adresáři z roku 1910 je patrné, že se kavárna v č.p.310/13 jmenovala "Rubáš" - tedy oblek pro zemřelého. Nabízí se asociace, jak asi vzniklo to, že se zde všeobecně říkávalo "U Mrtvoly": Rubáš - mrtvola - U Mrtvoly.

I-05

"...Nebo když v kavárně „U mrtvoly“ rozbil ten pan rada dva tácky, myslíte, že ho šetřili? Byl taky na druhej den hned v novinách...."

  

Křižovatka Karlova náměstí s Resslovou ulicí roku 1884

První nalezený důkaz o existenci kavárny.

O kavárně "U mrtvoly" se zmiňuje Vilém Mrštík ve svém románu Santa Lucia v roce 1893.

Vysvětlivky sepsané Břetislavem Hůlou

 

Pohled směrem do Resslovy ulice, rok  1926 (na mapě modrá šipka).  V průčelí je vidět vchod do kavárny.

Pohled z Resslovy ulice, rok 1938, těsně před demolicí (červená šípka na mapě).

Pohled směrem do Resslovy ulice, krátce po demolici domu (na mapě zelená šipka).

Adresář z roku 1910

 

X