Heslo:

u piaristů | Příkopy | Panská ulice

Souřadnice:

50°05'08.2"N 14°25'35.2"E

Výklad:

Na jednom rohu ulic Na Příkopě a Panská býval komplex budov Piaristického konventu. Piaristé tvoří dodnes Řád zbožných škol se zaměřením na zřizování a správu škol, výuku, výchovu dětí a misijní činnost. V Praze začali působit od roku 1752 právě v tomto komplexu, kde je i kostel sv. Kříže. Počátkem dvacátého století zde bylo mimo konventu Piaristů i Německé gymnázium a Český ústav učitelů. V polovině 20. století zde byla Střední průmyslová škola elektrotechnická - silnoproud a Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Ty školy jsou zde dodnes, na té silnoproudé jsem před padesáti lety maturoval. Vzpomínám si na aulu, která se dochovala ještě z dob, když zde působili Piaristé.

Ulici Na Příkopě nazval Hašek stejně tak, jak se říká dodnes - "Příkopy". Sem zamířil Lukáš s ukradeným psem, aby se zde setkal s jednou dámou. Ulice vznikla v místech bývaleho hradebního příkopu. Proto tvoří hranice mezi Starým a Novým Městem pražským. V letech 1760–1839 nesla ulice název Ve starých alejích a v období let 1839–1870 Kolowratská třída. Německy Am Graben.

S tou dámou se měl Lukáš setkat na rohu Panské ulice. Někde zde došlo k vyvrcholení epizody s ukradeným psem . Ulice vznikla v roce 1380 jako Nová,  od roku 1680 se jmenovala Křížalova, německy Kreutzgasse, v 18. století byla přejmenována třikrát. nejprve  Panská,  potom Velká Panská a Piaristická. Začátkem 19. století byl úředně schválen název sned již konečný název Panská.

I-12
Mžouraje očima, otázal se Katze: „Vy nevěříte v neposkvrněné početí panny Marie, nevěříte, že palec sv. Jana Křtitele, který se chrání u piaristů, je pravý? Věříte vůbec v pána boha? A když nevěříte, proč jste polním kurátem?“
I-15
Max vesele vyskakoval a pletl se pod nohy nadporučíkovi, zatočil se šňůrou kolem šavle a projevoval neobyčejnou radost, že jde na procházku.
Vyšli na ulici a nadporučík Lukáš zaměřil se psem
na Příkopy. Měl se setkat s jednou dámou na rohu Panské ulice. Byl zabrán v úřední myšlénky. O čem má zítra přednášet jednoročním dobrovolníkům ve škole? Jak udáváme výšku nějakého vrchu? Proč udáváme vždy výšku od hladiny mořské? Jak z výšek nad hladinou mořskou ustanovíme prostou výšku vrchu od jeho paty? Zatraceně, proč ministerstvo vojenství dává takové věci do školního programu? To je přece pro dělostřelectvo. A jsou přece mapy generálního štábu. Když nepřítel bude na kótě 312, nestačí obyčejně přemýšlet o tom, proč je výška toho kopce udána od hladiny mořské, nebo vypočítat si, jak je vysoký ten kopec. Podíváme se na mapu a máme to.
Z těchto myšlének byl vyrušen přísným „halt“, právě když se přiblížil k
Panské ulici.
 

 

 

      

U Piaristů na mapě 1864 a 1909. V modrých oválech jsou nároží Panské ulice v ulici Na Příkopě.

 

Kostel sv. Kříže v ulici Na Příkopě, na levém rohu Panské ulice v roce 1913. Vlevo budova bývalého Německého gymnázia, později Střední průmyslová škola elektrotechnická. Zcela vpravo je dům "U tří lip" tovořící pravý roh v Panské ulici. Zde zemřela Božena Němcová 21.1.1862. Ten dům už tu není. V letech 1927 -1933 byl zbourán a na jeho místě vyrostl bankovní dům ČSOB. Dnes jakési nákupní centrum. U kterého z těchto rohů se měl nadporučík Lukáš setkat s jednou dámou, Hašek napíše. Je jasné, že někde v těchto místech Lukáš uslyšel "halt" z úst obršta Krause von Zillergut.