Heslo:

übunky | klenkübungy

Výklad:

Übunky -  slangový výraz pro cvičení, praxi, výcvik, dovednost, manévry [z něm. die Übung].

Klenkübungy, též klencáky [z něm. die Gelenksübung], jsou slangově tak zvaná prostná cvičení,  o kterých byli a jsou vojenští hodnostáři přesvědčeni, že napomáhají k udržení fyzické, morální i bojové kondice.  Běžným příkladem, je každodenní  ranní rozcvička za každého počasí. Prostý voják si o tom myslí své a pokud možno se těmto výmyslům raději vyhne. U "snaživých" poddůstojníků se stávají často prostná cvičení prostředkem šikany podřízených vojínů. Viz ukázka z "Příručky pro poddůstojníky" dole na obrázku.

II-03

„To máte pravdu,“ ozval se desátník, „na takový redaktory to patří. Voni jen lid pobuřujou. Jako předloni, když jsem byl ještě jenom frajtrem, tak byl pode mnou jeden redaktor a ten mne jinak nenazýval než zkázou armády, ale když jsem ho učil klenkübungy, až se potil, tak vždycky říkal: ,Prosím, abyste ve mně ctil člověka.’ Já mu ale toho člověka ukázal, když bylo ,nieder’ a hodně louží na dvoře v kasárnách. Zaved jsem ho před takovou louži a musel chlap do ní padat, až voda stříkala jako na plovárně. A vodpůldne už zas muselo se všechno na něm blejskat, mundur musel bejt čistej jako sklo, a von pucoval a hekal a dělal poznámky, a druhej den zas byl jako svině vyválená v blátě a já stál nad ním a říkal jsem mu: ,Tak, pane redaktore, co je víc, zkáza armády, nebo ten váš člověk?’ To byl pravej inteligent.“...

...A kdyby byl někdo v průjezdě a rozuměl česky; byl by zaslechl již ze schodů hlasitěji pronesené Vodičkovo heslo „Ty Maďary neznáš...“, heslo, ku kterému on došel v tichém lokále nad řekou Litavou, mezi zahradami slavné Királyhidy, obklopené vrchy, na které budou vojáci vzpomínat vždy s proklínáním při vzpomínkách na ty všechny „übunky“ do světové války i za světové války, na kterých se cvičili theoreticky k praktickým masakrům a řežím.