X

Heslo:
Ústav šlechtičen na Hradčanech
Souřadnice:
50°05'29.2"N 14°24'12.8"E
Výklad:

 Někdejší renesanční Rožmberský palác, je rozlehlá barokně-klasicistní palácová stavba v areálu Pražského hradu, mezi ulicí Jiřská a zahradou Na Valech. Ústav šlechtičen byl světský institut s duchovní náplní římsko-katolické církve, sloužící k výchově, zaopatření a vzdělání dívek ze šlechtických rodin. V jejho čele stála abatyše, a přijetí chovanek bylo podmíněno přísnými pravidly s vývodem z nejméně 8 předků. Hradčanský ústav byl založen v roce 1755 Marií Terezií (odtud též název Tereziánský ústav šlechtičen) a zanikl až po vzniku samostatné Československé republiky v květnu 1919.

I-09
Předtím však vymyslil si jednoroční dobrovolník Otto Katz náramně slavnou věc. Dal se pokřtít. Obrátil se ke Kristu, aby mu pomohl udělat kariéru. Obrátil se k němu s naprostou důvěrou, že je to obchodní věc mezi ním a synem božím.
Křtili ho slavnostně v Emauzích. Sám páter Albán ho na máčel do křtitelnice. Byla to nádherná podívaná, byl u toho jeden nábožný major od pluku, kde Otto Katz sloužil, jedna stará panna
z ústavu šlechtičen na Hradčanech a nějaký otlemený zástupce konsistoře, který mu dělal kmotra.

 

Vstupní fortna na začátku Jiřské ulice vedle baziliky Sv. Jiří

 

Na mapě z roku 1840 je označen jako k.k.Theresian Damenstift [Tereziánský ženský klášter]

 

W 

X