Heslo:

Vaněk rechnungsfeldwebl

Poloha Vaňkova domu v Kralupech n. Vlt.

50°14'24.3"N 14°18'38.3"E

Výklad:

Jan Vaněk "...takto drogista Vaněk z Kralup." je reálná osoba, o které bylo nashromážděno nejvíce údajů. Narodil se na pražském Žižkově, Štítného, č.p.388, dne 3.5.1888 v rodině Josefa Vaňka, truhlářského pomocníka a Barbory rozené Štěpničkové. Vyučil se drogistou a na drogistickou praxi šel do Kralup do drogerie Josefa Kysely v Jungmannově ulici. Dům Josefa Kysely a vlastně celá levá část ulice byly zbořeny při přestavbě dráhy v roce 1980. Dnes je zde pěší zóna. Vaněk si také odsloužil 3 roky vojenské služby v letech 1910 - 1912, vycvičen pro funkci Rechnungs-Unteroffizier, účetní poddůstojník. Dne 24.8.1913 se oženil v Praze na Letné, v kostele sv. Antonína, s Boženou, rozenou Roubalíkovou z Prahy . V zápisu o sňatku je již uváděn jako majitel drogerie v Kralupech, č.p. 95 . Shodou šťastných náhod Vaňkův dům je zachován a dokonce je zde stále i drogerie. Že byl Vaněk podnikavý muž dokazuje i plán z roku 1924, uložený na místním stavebním úřadě, na zřizení výkladních skříni na jeho domě.

Hned při mobilizaci v roce 1914 narukoval do Č. Budějovic k IR91, se kterým odejel na srbskou frontu. Až na několik kratičkých přestávek absolvoval celou válku na bojištích v Srbku, Karpatech, Haliči i Itálii. Domů se vrátil až koncem roku 1918. Byl dvakrát raněn, poprvé v Srbsku 1.3.1915, podruhé 26.1.1916. Byl celkem čtyřikrát vyznamenán. Je to vidět na této fotografii . Je pořízena pravděpodobně v Brucku nad Litavou koncem války a Vaněk je druhý zprava. Vypadá to, že byl dekorován dvěma stříbrnými medailemi, jednou bronzovou za statečnost a železným záslužným křížem. Podle rukopisu "Válečné dějiny c.a.k. p. pl. č. 91" uloženého ve VHA, byl  již v srpnu 1914  dekorován stříbrnou medailí za statečnost. Druhá jeho medaile za statečnost byla bronzová. Byl sice navržen opět na stříbrnou, ale jak píše ve svém deníku: Dostal jsem bronzovou. Dekorován byl dne 18. 8. 1915. O udělení další stříbrné medaile a železném kříži nebyly nalezeny žádné záznamy. Jen v jeho deníku je strohý záznam dne 14.7.1915 : Byl jsem dekorován. Bohužel neuvádí čím byl dekorován.

Válečné útrapy se nutně podepsaly i na jeho zdraví. Zemřel ve věku 39 let na cirhosu jater dne 25.8.1927, pochován byl na Olšanech 29.8.1927. V roce 2012 byly jeho ostatky vyzvednuty a pochovány v rodinném hrobě na kralupském hřbitově.

Jak jsem již uvedl, řada informací pochází z Vaňkova deníku, který si začal psát 30.6.1915. To je datum, kdy náhradní prapor odjel z výcvikového tábora v Brucku n. L. na haličskou frontu.  S tímto transportem odjíždí i Jaroslav Hašek i řada dalších románových hrdinu. Poslední zápis v deníku je ze 14.12.1918. Se svolením paní Hany Svobodové, pravnučky Jana Vaňka, si deník můžete přečíst  na této stránce nebo na samostatné stránce .

Se svolením paní Hany Svobodové si můžete přečíst ještě Vaňkův zápisník s názvem "Upomínky na moji vojančinu". Vaněk zde podává svědectví, jak probíhala jeho základní vojenská služba v letech 1910 - 1912

II-05

Nadporučík Lukáš chodil rozčileně po kanceláři 11. maršové roty. Byla to tmavá díra v baráku roty, přepažená z chodby prkny: Stůl, dvě židle, baňka s petrolejem a kavalec.
Před ním stál
účetní šikovatel Vaněk, který zde .kázat to místo, kde leží v blátě? Že hned nějakej pes přiběh jako na zavolanou, popad ho a odnes? Ježíši Kriste, já ti tak nafackuju hubu, že budeš mít hlavu jako štandlík! Ještě mně, ta svině, zapírá. Víš, kdo tě viděl? Zde rechnungsfeldwebl Vaněk. Ten přišel ke mně a povídá: ,Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že to vaše prase, Baloun, vám žere oběd. Dívám se z okna a on se cpe, jako by nejedl celý týden.’ Poslyšte, Sie Rechnungsfeldwebl, nemohli jste opravdu vybrat jiný dobytek pro mě než tohoto chlapa?“

 

 

 

Drogerie na Palackého náměstí č.p.95