Heslo:

vechtři | vechter

Výklad:

Slangově hlídači, hlídač. Většinou se rozumí hlídač, dozorce na železniční trati, nazýval se tak i domek u trati (též vechtrovna), kde většinou dozorce žil i s rodinou a vykonával svou službu, která původně spočívala v řízení sledu vlaků původně praporky, později návěstidly. Později se tak slangově označovaly další profese a objekty na dráze jako závorářské stanoviště (závorář), hradla (hradlář), pochůzkář apod. Švejk pod tímto označením rozuměl hlídače ovocného sadu [z něm. der Wächter].

Nejznámější vechtr je asi František Douša v románu Josefa Kopty "Hlidač č. 47" . Román je znám hlavně díky filmového zpracování Filipem Renčem v roce 2008, v hlavní roli Karel Roden.

II-03

Tak ten člověk na nás vojácích seděl, lepil se nám jako hovno na košili, to mu nebylo recht, to zas bylo proti všem vorschriftům, sekýroval nás, jak jen moh, a říkal nám: ,Vy nejste vojáci, ale vechtři.’ Mě to jednoho dne dožralo a šel jsem ke kumpanieraportu. ,Co chceš?’ povídá hejtman. ,Mám, poslušně hlásím, pane hejtmane, stížnost na našeho pana feldwebla Schreitra, my jsme přec císařští vojáci, a ne žádní vechtři. My sloužíme císaři pánu, ale nejsme žádní hlídači ovoce....

...U batalionsraportu, když jsem to vysvětlil obrstlajtnantovi, že nejsme žádní vechtři, ale císařští vojáci, dal mne zavřít na dva dny, ale já jsem žádal, aby mne přeložili k regimentsraportu. U regimentsraportu pan obršt po mým vysvětlování na mě zařval, že jsem pitomec, abych táh ke všem čertům. Já zas na to: ,Poslušně hlásím, pane obršt, abych byl předveden k brigaderaportu.’ Toho se lek a hned dal do kanceláře zavolat našeho supáka Schreitra a ten mě musel vodprosit přede všema oficírama za to slovo ,vechter’.