Heslo:

svatý Vojtěch

Výklad:

Svatý Vojtěch *956  - †23.4.997  pocházel z rodu Slavníkovců a jako zázrakem přežil masakr tohoto rodu v roce 995, protože byl právě na misijní cestě v Pobaltí, v doprovodu polského vojska. Jako horlivý misionář nechal kácet pohanské posvátné duby. Zda při tom docházelo ke krveprolití a loupení, dostupné prameny neuvádějí, ale v té době to nebylo nic mimořádného.  V každém případě se pobaltské kmeny asi nechtěly podrobit křesťanskému učení o bohu a Vojtěch nerespektoval pohanská posvátná místa a když na jedno vstoupil, byl zajat a rituálně zabit.   

I-11-01
Nic se nezměnilo od té doby, kdy loupežník Vojtěch, kterému přezděli „svatý“, účinkoval s mečem v jedné a křížem v druhé ruce při vraždění a vyhubení pobaltických Slovanů.
 

Zavraždění Vojtěcha od Věnceslava Černého

 

W