Heslo:

jednoroční dobrovolník Wohltat

Výklad:

Zde se pravděpodobně o smyšlené jméno jednoročního dobrovolníka, který vykonal dobrý skutek, což v překladu znamená právě Wohltat. Inspiraci o hrdinném příběhu hledal Hašek podobně asi jako ostatní vzory zmužilosti ve starých vojenských kalendářích.

II-02

 Jednoroční dobrovolník Wohltat, byv po odbyté zkoušce povýšen na kaprála, dobrovolně přihlásil se na frontu a zajal 15 nepřátel a při odevzdávání jich byl roztržen granátem. Za pět minut došel pak rozkaz, že jednoroční dobrovolník Wohltat je povýšen na kadeta. I vás by čekala taková skvělá budoucnost, postup, vyznamenání, vaše jméno bylo by zaneseno do zlaté knihy pluku.’„