Heslo:

Zápisník jednoročního dobrovolníka

Výklad:

Zatím se nepodařilo v digitalizovaných materiálech tento zápisník, který se mohl německy nazývat "Notizbuch eines Einjährigen Freiwilligen" objevit. V archivech jsou různé příručky jednoročních dobrovolníků, ale jsou to pouze odborné, vojenské záležitosti, kde poezie, byť příšerná, jak je presentována v románu, zcela chybí. Je možné, že  tento úchvatný verš Hašek sám vytvořil. Kdyby se někde v archivech přesto tento text objevil, dejte, prosím vědět.

II-02

„Z toho vyplývá,“ řekl jednoroční dobrovolník, „že všechna sláva polní tráva. Teď vydali ve Vídni ,Zápisník jednoročního dobrovolníka’ a tam je tento úchvatný verš v českém překladě:

Byl jednou jednoročák statný,
ten za vlast, krále svého pad
a příklad podal druhům zdatný,
jak za vlast třeba bojovat.

Hle, mrtvolu již na lafetě nesou,
na prsa hejtman dal mu řád,
modlitby tiché ku nebi se vznesou
za toho, který za vlast pad...