Heslo:

závodčí

Výklad:

Abychom pochopili význam této funkce v ozbrojených silách, nahlédněme do řádu vnitřní a strážní služby - povinnosti závodčího: Závodčí, který je podřízen veliteli stráže a jeho zástupci je odpovědný za správný výkon služby jemu podřízených strážných, zejména za jejich včasné vystřídání na strážních stanovištích a za řádné převzetí a odevzdání strážních stanovišť strážnými. Povinností závodčího je znát počet svých strážních stanovišť, jejich rozmístění a hranice, osy přesunu k těmto stanovištím, podmínky střežení a obrany, tzn. výhled, podmínky pro střelbu, oplocení apod., jakož i zvláštní povinnosti strážného na každém strážním stanovišti. Před odchodem na strážní stanoviště je povinností závodčího přezkoušet příslušníky stráže, jak znají své povinnosti. Současně se musí přesvědčit, zda nechali na strážnici zapalovadla a kuřácké potřeby. Závodčí je rovněž povinen dbát na správné nabíjení zbraní před odchodem příslušníků stráže na strážní stanoviště a vybíjení zbraní po jejich příchodu ze strážního stanoviště. Veliteli stráže je závodčí povinen hlásit, a to po návratu každé směny, její vystřídání a stav strážních stanovišť. Se souhlasem velitele stráže provádí kontrolu výkonu u podřízených strážných .

U četnictva závodčí - Postenführer - to byla přímo hodnost, která odpovídá přibližně hodnosti rotný. Závodčí je několikrát uveden v románu ve druhém díle a druhé kapitole. Tady uvádím jen první výskyt - to byl ještě v Putimi na stážnici střízlivý a výskyt poslední, kde po značné kombinaci různého šňapsu rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková....“ ho rytmistr Kőnig nazval dobytkem.  

II-02

Strážmistr pokynul závodčímu, a když oba vyšli do vedlejší komnaty, strážmistr s nadšením úplného svého vítězství a jistoty prohlásil, mna si ruce: „Slyšeli to? Neumí rusky! Chlap všemi mastmi mazaná! Všechno přiznal, až to nejdůležitější nepřiznal. Zítra ho budeme lifrovat do Písku, k panu okresnímu. Kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti. Viděli to, jak jsem ho utopil přívalem otázek. Kdo by si to byl o něm myslel. Vypadá tak pitomě a hloupě, ale na takové lidi se právě musí zchytra. Teď ho někam usaďte a já půjdu sepsat o tom protokol.“.....

.....Přiveďte sem ihned toho vojáka,“ poručil, když ještě chvíli studoval raport z Putimě. „Nikdy v životě jsem neviděl takovou snůšku blbostí, a ještě ke všemu pošle s tím podezřelým chlapem takový dobytek, jako je jeho závodčí. Mě ty lidi ještě málo znají, já dovedu být prevít. Dokud se třikrát denně přede mnou strachy nepodělají, tak jsou přesvědčeni, že si dám na sobě dříví štípat.“