X

Heslo:
zelený anton
Výklad:

Slangové označení pro povozy určené k převozu zatčených, zadržených či uvězněných osob. Proč se jmenoval Anton existuje několik verzí. Předně: vozy byly natřeny nazeleno a podle vysvětlivek Břetislava Hůly byl prvním kočím Antonín Douša, kterému říkali Anton a prvním "pasažerem" byla prostitutka Antonie Vyšínová, která při nastupování vyhrnula sukně a zvolala: "Ták, Tonka, vlez si na zeleného Antona". Další verze předpokládá, že je to zřejmě podle berlínského vězení v Antonstrasse, kam v takovém voze byli provinilci dopravováni.

I-02
Ráno však ho vzbudili i bez budíčka a přesně v šest hodin Švejka odváželi v „zeleném Antonu“ k zemskému trestnímu soudu.
Dobrý voják Švejk v zajetí
A poznovu to burácelo nádvořím policejního ředitelství refrénem "A bourali vesele to Rakousko zpuchřelé!" Zelené vozy s poetickým jménem zelený anton vyjížděly každou chvíli ze dvora a odvážely ženy i muže k vojenskému soudu na Hradčany...
 

Zelený anton před Všeobecnou nemocnicí

Zelený anton před, dnes již zaniklou, Městskou věznicí sv. Václava Na Zderaze [ Muzeum města Prahy 029-091]

W Bartejs Vladimír soukromá sbírka Zikmund Reach

X