Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální

 

I

Bylo mně za zlé vykládáno, že jsem v této době 1914 doposud ničeho nenapsal o straně národně socialistické. Bratr Šefrna, redakční sluha Českého slova, ocenil to slovy: „Děkujeme ti, ty ses zachoval jako džentlmen. Viď, že toho na nás hodně víš?“

Aby mně však nebylo možno vytknout, že jsem podobně jako Národní listy o něčem věděl již dva roky, aniž bych to dal k dispozici veřejnosti, činím tak dnes se srdcem radostným, že přece jen leccos vím na tu nešťastnou stranu policejních špiclů.

Nechci ovšem tvrdit, že by například i bratr Šefrna, onen skromný charakter, patřil též mezi těch osmnáct lidí ve straně národně socialistické, kteří v radikalismu šli tak daleko, až došli na policejní ředitelství.

Jedna věc je mně však nápadná. Kdysi dr. Šviha v redakci si poslal Šefrnu pro šunku za šedesát haléřů a dal mu čtyřicet haléřů od cesty. Myslím, že i v tomto případě šlo o pokus získat Šefrnu do vládních služeb. Též nemohu nijak tvrdit, že by měl redaktor Českého slova Matějů styky s policií, jen tolik podotýkám, že když jsme jednou v noci šli spolu a já jsem hulákal, že strážníci sebrali jen mne a jeho nechali.

Nechci rozhodně někoho podezírat bez důkazů, ale vím a mám po ruce doklady o tom, že redaktor lokální části Nový dochází na policii, aby se zeptal, co se přihodilo za celý den.

Shrnu-li však svá pozorování a dojmy, které jsem nasbíral po tu dobu, kdy jsem byl redaktorem Českého slova, mohu jen tolik s dobrým svědomím prohlásit: „Na stranu národně sociální nevím nic dobrého.“

Vždyť v té době býval jsem na policii jako doma a jeden policejní úředník mně kdysi řekl: „Vidíte, máte zas deset korun pokuty, mohl byste si však své finance zlepšit, kdybyste nesundával drožkáře z kozlíků. Vždyť to jsou také bratři.“

II

Dnes tedy mám jen jednu radost, že nejsem už redaktorem Českého slova. Míval jsem často smůlu, ale konečně se nebe na mne usmálo a před půltřetím rokem mne z redakce vyhodili, když jsem tenkrát bratru Vojnovi vynadal za noční schůzi zřízenců elektrických podniků pitomců, poněvadž tahal za nos zřízence tramvaje i s celou důstojnou a krásnou „sešlostí“ - Stříbrným a Freslem.

Bratří od té doby mají zlost, že v různých článcích, případně i na plakátech podotýkám, že jsem bývalý redaktor Českého slova a jak připojuji zcela nevinně: také bývalý redaktor Světa zvířat.

Tato kombinace, jistě velmi správná a výstižná, působí mezi bratry jisté roztrpčení, ačkoliv nechápu, proč vlastně. V redakci Světa zvířat jsme pěstovali také psy pro policejní službu. A měli jsme na skladě v psinci špiclíky, kdežto ve straně národně sociální mají dokonce i zásobu špiclů větší rasy. Rozhodně by si měli zařídit při sekretariátu kynologický ústav, jak již jednou o tom uvažovali.

III

V redakci jsem pozoroval jednu zajímavou věc, která teď v aféře Švihově tím markantněji vystoupila v mých vzpomínkách na tu nešťastnou stranu. Kdykoliv totiž byli bratři poslanci přítomni a někdo je přišel do redakce navštívit, aby je interpeloval o nějaké věci, tu říkali vždy bratři poslanci stereotypně: „Nemohu ti to prozatím vysvětlit, poněvadž by mně ujel vlak.“

A stejně to řekl po dvou a půl letech dr. Šviha: „Rád bych to vysvětlil, ale on by mně ujel vlak.“

To je v krvi té strany. Všichni jednají podobně a mají svou zvláštní, typickou fyziognomii. Národního sociála podle pozorování jednoho antropologa poznáte na první pohled, nemusí ještě ani promluvit.

IV

Dr. Šviha nechodíval často do redakce, poněvadž mezitím, když byl v Praze, musil být jinde.

V redakci se objevil obyčejně až k večeru a ptal se, kdo s ním půjde dolů do vinárny Myslivny ve Zlaté huse. Obyčejně s ním chodil poslanec Klofáč. Dr. Šviha, říkal, že není důvěrnějších přátel nad ně a že jsou mu nejmilejší konference s Klofáčem. Sedávali v separée a dr. Šviha měl na klíně jednu slečnu z baru, krásné černooké děvče. To si později odvezl do Vídně, kde je také zašantročil.

Vím také, že dolů do Myslivny chodil jeden policejní komisař. V těch dobách celé hnutí národně sociální bylo soustředěno na Zlatou husu. Kdo z předáků neseděl v Rychtě nebo nehrál karty nahoře, seděl v Myslivně. Byla to doba, kdy jest možno, že někteří pánové, vzhledem k neobyčejným útratám a malému záloženskému úvěru, dali se zlákat jidášskými platy, aby prozradili policii tajné plány strany národně sociální na rozboření Rakouska pomocí žactva z učednických škol.

Zrazovaly se i jiné věci.

Jednou v Myslivně přišla řeč na to, že v Národní radě byl velký rámus. Dr. Podlipný si poslal pro papriku a přinesli mu ji studenou.

„To je zajímavé,“ řekl přítomný dr. Šviha, vytahuje zápisník z kapsy, „tohle si musím poznamenat.“ Pak se vzdálil. Dnes víme, že to jel prozradit, co bylo v Národní radě s tou paprikou, dr. Klímovi na policii. Že však již tenkrát neměl klidné svědomí a že nebyl takový cynik, jak se myslí, o tom svědčí to, že když poslanci národně sociální strany projektovali návštěvu u uvězněného Hatiny na Pankráci a chtěli, aby se zúčastnil, vymlouval se, že by byl velmi rozčilen tou návštěvou. Hnulo se v něm svědomí.

Ovšem, ty nervy! On to všechno dělal z nervózy. Jednou přišlo z Vídně na jeho adresu nějaké psaní. Šéfredaktor Pichl je omylem otevřel a ukázal dr. Hübschmannovi. Vím, že tenkrát Pichl řekl rozčileně: „Tohle nám musí opět Šviha vysvětlit.“ Pichl jistě ví, co tam stálo. Ostatně nač to zapírat, Národní listy dva, oni však již čtyři roky o tom věděli.

V

V té době počal řádit v redakci i Skorkovský, který jest, abych tak řekl, vedle Šefrny humoristickým zjevem redakčním. Dnes pro slávu svou v Boudě v Celetné ulici vypravuje do Večerníku Českého slova kolosální hlouposti pod čáru i nad čáru a již tenkrát myslel o sobě, že jest zahraničním politikem. To jest ovšem zjev nezdravý, neboť je a zůstane jen fotografem. Jako fotograf je opravdu výborný a znamenitě uměl vyrábět ve svém fotografickém ateliéru různé likéry. Zahraniční politika, platinochromie a likéry, z toho se zrodil Skorkovský. Kdykoliv šel Klofáč kolem, stavěl se tam na kořalku a tam jsme se spolu přečasto sešli. Luštili jsme různé politické problémy a pokud vím, nejlépe se nám luštily při větrové.

Chodil tam též Simonides s červeným nosem, o kterém Choc pronesl vtip, že Simonidesovi s červeným nosem stačí, když si dá do dírky jen bílý karafiát, červený že má na nose.

Simonides s Boháčem dělali v té době radniční politiku opět u Zlaté husy. Tenkrát jsme z pití vůbec nevycházeli. Když se dělala politika domácí, pilo se, když se dělala politika zahraniční, pilo se. Pili jsme i v redakci a Pichl každý den blouznil o nějaké tlačence z Pankráce.

A když byla redakční konference, tu posílali nahoru k Huse do herny pro poslance Stříbrného.

Šefrna se vždy vrátil, že bratr Stříbrný přijde hned, jen co udělá ještě jedno kolo.

VI

Pamatuji se, že Stříbrný býval vždy náhle velice rozechvěn, když se vracel od karet. Poslal si Šefrnu pro debrecínský párek na paprice a hovoříval o špatném úvěru. Prohrával pravidelně 50 - 100 korun denně, někdy i více, když byl v Praze. Jednou šel intervenovat kvůli nějaké záležitosti k policejnímu radovi Zerbonimu, vrátil se po delší době, ačkoliv jsme čekali na jeho úvodník. „Zaplať pánbůh,“ řekl vstupuje do dveří, „tak jsem se konečně dohovořil s jedním pánem, aby mně tu směnku podepsal.“

Pokud se týče finančních záležitostí menšího rozsahu, tu obracíval se vždy Stříbrný na bratra Trágra, hokynáře a komerčního radu.

Jednou konečně došla bratru Trágrovi trpělivost a zvolal: „Cože, tři sta korun? Vždyť ta naše strana není vert ani za šesták.“

Když Stříbrný v kartách hodně prohrál, říkal vždy v redakci: „Zatracená smůla, dnes se povezu zas na vládě.“

Jednou prohrál větší obnos a na jeho podnět byla zahájena obstrukce. Snad chtěl přijít zas k penězům. Ostatně se o tom mluvívalo, že kdyby tak odněkud něco káplo, že by se zaplatily všechny dluhy.

Říkalo se, že prý někdo půjčil Stříbrnému 20 000 korun. Nevěřím tomu, nechtěl mně tenkrát půjčit ani korunu. Či snad to dělal z rafinovanosti, aby se neprozradil?

VII

A tak defilují jeden za druhým. Nápadnou okolností je též, že u státní policie je Slavíček a strana národně sociální že má též Slavíčka. Poslanec Lisý je zajímavý tím, že trpí fixní ideou zvláštního druhu. Kdyby političtí nepřátelé za ním volali: „Kam jdeš, Lisý?“, medvědi prý by je sežrali jako toho proroka v bibli. Redaktor Svozil nezapíral nikdy své kněžské farizejství a prováděl vždy divné spekulace s bankami a pojišťovnami. Kromě toho měl vždy zásoby výborné slovácké slivovice, kterou si zakupoval sympatie. Redaktor Špatný nejraději ukazoval fotografie svých zad, jak mu je jednou Němci v Karlových Varech rozsekali a ptal se mne jednou: „Poslyš, bratře, jaké je hlavní město v Belgii?“

A tak jeden za druhým...

A všichni ti předáci i s bratrem Pichlem, který je jinak neškodný, až na to, že jezdí po Čechách rok co rok do stejných míst se stejnou přednáškou o mistru Husovi, vždy se ptali v redakci: „Nepřišlo mně nic poštou?“

A to jsou ty Švihovy „listy, které nedošly“, které tak krásně charakterizují tu nešťastnou stranu.