Heslo:

**) Emil Špatný

Výklad:

*13. 1.1883 –†9. 3. 1937 Haškův přítel, pražský antimilitarista, redaktor časopisu národně socialistické mládeže "Mladé proudy", později redaktor "Českého slova" odsouzený v procesu s antimilitaristy v letech 1907 - 1910 na dva roky žaláře, spolu se svým kolegou Aloisem Hatinou . Nakonec se stal poslancem parlamentu ČSR, ba dokonce člen branně bezpečnostního výboru sněmovny a bylo po antimilitaristovi.  Byl také svědkem v procesu v tzv. Švihově aféře, kde ve výpovědi líčil své poslední setkání s agentem Maškem  [1].

Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální

Redaktor Špatný nejraději ukazoval fotografie svých zad, jak mu je jednou Němci v Karlových Varech rozsekali a ptal se mne jednou: „Poslyš, bratře, jaké je hlavní město v Belgii?“

Václav Menger: Lidský profil Jaroslava Haška

Kromě Národních Listů, kde nad ním Servác Heller dosud držel ochrannou ruku, a Národní Politiky, kde mu byl protektorem jeho strýc Jan Hašek, faktor tiskárny Politiky, přibylo mu nyní i České Slovo, když se byl náhodně seznámil s redaktory tohoto listu, tehdejšími vůdci národně sociální mládeže, Špatným a Hatinou, z nichž druhý stal se mu později jedním z nejlepších přátel, ochráncem a hlavně nezištným mecenášem. Ale Haškův vtip a humor již tenkráte měl velmi osobitý osten a vedle příznivců získával mu i mnoho nepřátel. Ne každý má smysl pro veselí a je-li jím jen dosti málo dotčen ve své samolibosti, stává se nebezpečným odpůrcem a nepřítelem! Jen strach před Haškovou bezohledností a sebevědomím to byly, které ty různé přikrčence, závistníky a nenávistníky zatlačovaly do zbabělého kouta......Jaroslava jako špiona na rukou spoutaného celý kordon strážníků na policejní ředitelství."Vždyť jsem si to myslel, že je to něco takového! No jo, pan spisovatel Hašek!" uvítal jej policejní komisař dr. J. Klíma. "Co vás to, prosím, napadlo v této těžké době dělat nám takové obtíže?" Hašek mlčel a udiveně se rozhlížel. Když Klíma svou otázku opakoval, odpověděl mu zcela nevinně: "Nepanimáju!" (Nerozumím.) Trvalo to hodně dlouho, než Klíma, nepřestávaje na Haška dorážeti po dobrém i po zlém, dostal z něho souvislou českou větu. Zněla : "Jako řádný rakouský občan a poplatník pokládal jsem za svou povinnost, přesvědčiti se v těchto těžkých dobách, jak funguje státní policie." "To jste nemohl říci hned?" rozzlobeně vyhrkl ze sebe Klíma. "Abyste věděl, že funguje dobře - - - osm dní!" Hašek našel "na čtyřce" kamarádskou společnost. Vedle všelijakých podezřelých byl tu i Špatný a Hatina. Ve třech jim bylo veseleji.

 

Redaktor Emil Špatný, vůdce národní mládeže socialistické. Fotografie z policejního ředitelství pro album "zločinců". Ve fondu 1302 NAČR

 

 Z roku 1914, kdy byl vězněn spolu s dalšími přáteli Jaroslava Haška, Aloisem Hatinou a Michalem Káchou.

Na snímku, který je archivován NAČR fond 1302 je Alois Hatina spolu s Emilem Špatným při propuštění z pankrácké věznice 2.3.1912