PRVNÍ JEDNÁNÍ DRUHÉ JEDNÁNÍ TŘETÍ JEDNÁNÍ EDIČNÍ POZNÁMKY

Pružnost

 

OSOBY: | ZDENĚK VĚNČINSKÝ | ZÁBOŘANSKÝ básník | divka ELSA | prof. DRTINA | KLEOFÁČ | POLICEJNÍ KOMISAŘ | STRÁŽNÍK | REŽISÉR | PENEZOKAZI |
Napsali zřejmě aktéři kabaretu "U bratří Makabejských".

 

PRVNÍ JEDNÁNÍ

Záhadný muž v haveloku.

 

/Chodi zahalen v haveloku sem a tam, což představuje ulici.Podívá se na hodinky./
 Tři hodiny v noci pryč! Chodím zde
již dvanáct hodin. To jsem zvědav, kde jest. Přišel jsem
s největšími nadějemi, že se setkáme. Úmluva přece
zněla jasně. - Tak jasně, že sám nevím, na čem jsem.
/Podívá se na hodinky./ Nepřichází! /Zpívá./

Já velmi čekám,
však tohle už je moc,
začal jsem čekat ve dvě
a čekám celou noc.
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!
Dobrou noc!

 

STRÁŽNÍK
Pozoruji toho muže už přes dvanáct hodin a teď mi zmizel.

/K publiku./ Kam šel? /Zakryje si dlaněma obličej a pláče.
To dělám z trapné nejistoty.

 

ZÁBOŘANSKÝ
Ha! /Jako lev./

 

STRÁŽNÍK

Co ha? Vejménu zákona Vás - - -

 

DÍVKA

Učitelka Krásnohorská - /Zastaví strážníka. Uděšena./
Velectěný pane! V zadním bloku této ulice okradli mne
neznámí o to poslední, co mám po rodičích, totiž o čest.
Pokud shledala jsem z jeho řeči, když mi bral to nejsvětější,

co má žena, seznala jsem, že již dlouho na to čekal.

 

STRÁŽNÍK
Čekal? Čekal? To je on! Měl havelok ?

 

DÍVKA

Neměl.

ZÁBOŘANSKÝ

Bodejť by při tom měl havelok. -

 

STRÁŽNÍK

/S oběma se radí. Jde pak k dívce, vytáhne knížku a řekne./
Povězte zevrubně, jak to bylo.

 

DÍVKA

Bylo to tak.
On začal -

 

REŽISÉR

/Z levé kulisy vystoupí režisér a řekne./

Vzhledem k choulostivosti ...

 

 

DRUHÉ JEDNÁNÍ

Ve skrýši penězokazů
čili lidokupec vinohradský.

 

VĚNČINSKÝ
Vaniček nejde. Musím sám k sobě několik vázaných slov pronésti:
Byly doby, kdy jsem v haveloku
ode bloku procházel se k bloku,
na Ni s velkým N vždy neustále mysle,
která bydlí na Bojišti v sedmém čísle.
Ona nohama však moje štěstí šlapá,
jinýho si, mrcha, chce vzít chlapa
a nábytek by mohla přinést mužovi,
svůj ret nabízí růžový,
nu komu, lidé zlatí -
Vždy tomu, kdo víc platí.
I knížku měla dívka tato hezká,
již vydala jí policie česká.
Však já ji šťastně přece svedl dneska,
než její muž, největší ze všech hovad,
ji v noci svatební moh deflorovat.
Teď ať si ji chlap vede k oltáři!
Teď se dílo jistě podaří.

 

Prof. DRTINA
Slyším věci, které zaráží,
kdo si realistů dneska neváží,
toho každý měl by zkopat.
Já jsem na Králohradecku propad.
/Obraci se k hercům./ Kde to jsem?

 

ELSA

Jde mezi penězokazy -

 

DRTINA

Tak daleko jsem nekles - /Plivne, odejde./
/Přijde strážník se Zábořanským./

 

ELSA

/K odcházejícímu Drtinoví./

Počkal na mne venku.

 

DRTINA

Nikdy!

 

ELSA
/Vezme ho za ruku a posadí do křesla./

Dovolte, abych jako bývalá učitelka vysvětlila vám,

jakým způsobem dostala jsem se na dráhu scestí. -

 

DRTINA
Když se jedná o stav učitelský, poslechnu rád,

ovšem nebude-li to příliš kudrnaté, jako vaše pěkné vlasy na hlavě.

 

VĚNČINSKÝ
/Stranou./

Ten propadlý dědek na ni také bere.

 

ELSA

/Sedne Drtinovi na klín a vypráví./

Že mě můž mít každý rád,
to je vinen celibát.
Pan kaplan na mé první štaci
zdál se žít jen pro legraci.
Tu řek to a tu řek ono,
sahal přitom pod kimono,
měl rád ve vsi všechny panenky,
jak by člen byl Volné myšlenky,
občas měřil moje lýtka a mé podvazky,
já mu porodila za dva svaté obrázky,
neb jsem byla zbožná, ctila celibát,
a pak jsem, pane profesore, přec šla kolíbat.
Co má dělat učitelka zhrzená,
když má jenom kluka a je bez věna.
Byla jsem vždycky, věřte, velmi bohabojnou,
nějaký čas jsem dělala též kojnou,
a když nesměla jsem sedět více u knih,
zpeněžila jsem to, co mám v sukních.
Pane profesore, teď vy jste přišel na řadu,
mám Rocky Mountains, Nevadu
/S gesty./

 

DRTINA

Poslechnula, co mě tolik mačká.

 

VĚNČINSKÝ
Pro tu holku bude ještě pračka.
/Potměšile k Drtinovi./
Tak, teď na filozofii jdete prakticky,
ta holka do vás pryč je fakticky.

 

DRTINA

/Vytáhne z kapsy Čas./
Jako Zolova mi připadáte Nana.
Musím podívat se, co by řekla strana.
Ač hezká jste a svůdná k tomu,
jak organizovaný musím domů,
neboť nad všecky přírodní zákony
větší vliv má výbor výkonný.
Když jsem ztratil mandát, nesmím ztratit čest.
Strana má mi nade všecko jest -
/Odejde./
/Pauza./

 

ELSA

O jaké straně mluvil - o velké či malé?

 

ZÁBOŘANSKÝ

Zaplať pánbůh, že je pryč ten dědek,
našich spádů nemusí být svědek.
Nuž formy sem, a tavte olovo,
padesát stokorun má být hotovo.
Všichni sem olovo! sem olovo!
/Ozve se zaklepáni a vstoupí detektiv přestrojený za kolportéra./

 

DETEKTIV

Odpusťte, páni drazí,
jsem tady dobře mezi penězokazy?
Abych vám dobře řek, jsem také z toho fochu,
a rád bych si též zašmelcoval trochu.

 

ELSA

Tak pojďte.

 

ZÁBOŘANSKÝ

Ta už odstraní ho.

 

PENĚZOKAZI

/Pracují dál a zpívají./
Nuž zazni, písni vznešená
o práci, která stvořena
k užitku lidstva jest.
Kdys podobal se zvířeti ...
/Přijde kuplíř Kleofáč ; pozdraví se srdečně se Zábořanským a něco si šeptaji./

 

ZÁBOŘANSKÝ

Já vám ji už nějak zašantročím.

 

VĚNČINSKÝ

/Ohlédne se./

Toť Kleofáč. Zdali mohu věřit očím? No,jak jdou kšefty?

 

KLEOFÁČ
No, zaplať pánbůh, krásně;
dvě holky zas jsem koupil včera šťastně.

 

ZÁBOŘANSKÝ

Sem detektiv se v naše kruhy vloudil,
toho dobře prodáš, tak bych soudil.
Kluk buclatý a tváře zadnice, toť krev a mlíko,
s Elsou se baví tady nedaleko.
Ten hlupák neví, co se na něj chystá.
V Berlíně získáš za něj marek tři sta.

/Objeví se policejní komisař./

 

POLICEJNÍ KOMISAŘ
Prosím, nebyl zde detektiv Habicht? Měl zde odkrýt
hnízdo penězokazů a dlouho nejde.

 

VĚNČINSKÝ

Myslím, že odkryl hnízdo.
 

POLICEJNÍ KOMISAŘ

/Všimne si kuplíře./
Co zde děláte vy, pane bordeláři?

 

KLEOFÁČ
/S hrozným posunkem./
Ještě slovo a jste zejtra v Záři!

 

VĚNČINSKÝ

/Ke komisaři prudce./
Sami máte bordely a nevěstince
a chcete perzekvovat naše dobrodince!
Toť poctivý je člověk, špatnosti není schopen,
znemravnělou společností je však nepochopen.
/Vezmou provazy a svážou komisaře./

 

VŠICHNI

Teď už máme toho vejra,
pošleme ho do Janejra!

 

VĚNČINSKÝ

Ale podrobíme ho napřed tělesné prohlídce.
/Ke kuplíři./

Svlékněte mu kalhoty.

 

REŽISÉR

Vzhledem k choulostivému ohledání ...

 

TŘETÍ JEDNÁNÍ

Trest za viny nespáchané.
/Vystoupí režisér./

 

Jedná se o jednu z her trilogie "Pevnost", "Pružnost", "Tažnost", s názvy inspirovanými technickými obory v  nauce o mechanice těles - pevnost, pružnost a tažnost. Nakonec vznikly hry dvě "Pevnost" a "Pružnost". Obě tématicky na hony vzdálené původnímu významu názvů technických oborů. Hra "Tažnost" buď nevznikla nebo není dosud objeven její scénář. 

Jména Věnčinský a Zábořanský jsou s největší pravděpodobností smyšlená, nepodařilo se nalézt reálné osoby s těmito podivnými jmény. Vypadá to, jako by se jednalo o umělecké pseudonymy asi nějakých neúspěšných literátů, ale zatím se nepodařilo zjistit, kdo je používal. 

Originál rukopisu je psaný tužkou, zřejmě rukou Eduarda Drobílka, dnes již místy nezřetelný.Text převzat bez úprav z publikace "Jaroslav Hašek a druzí - Větrný mlynář a jeho dcera" editoval Radko Pytlík, vydal Československý spisovatel 1976 jako svou 4020. publikaci. Když tuto hru Jaroslav Hašek nezařadil do Dějin, jako jednu z kapitol, ani nebyla zařazena do knihy "Politické a sociální dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona", dovolil jsem si takto učinit já, neboť se domnívám, že sem tématicky patří.