...v krčmě u silnice

 

 

 

PhDr. Petr Kovařík ve své knize Postrach domu a jiné neznámé texty s dodatkem vzájemné tvorby s Jarmilou Haškovou. Výběr z povídek, fejetonů a veršů neobsažených ve Spisech J. H. 1955—1973. (Modrý stůl, Praha 2007, s. 152-153) píše o tomto rukopisném torzu: „... Úryvek popisuje v ich formě příhodu, která je součástí povídky Procházka přes hranice, otištěné pod Haškovým pseudonymem Josef Pexider v Karikaturách 1910 pod názvem Spravedlnost v Rusku a zařazené do Spisů sv. 1, Črty, povídky a humoresky z cest. Editor Zdena Ančík, který se k torzu rukopisu dostal v pozůstalosti Jarmily Haškové, jej připomíná v ediční poznámce k tomuto svazku, přičemž upozorňuje na rozdíly mezi torzem a otištěnou celou povídkou. Oba texty poskytují zajímavé srovnání, náš zlomek je zřejmě bližší skutečné příhodě, jak Haška potkala na cestách.“

 

Digitalizováno