Heslo:

Jaký to rajský cit

 
text: neznámý autor

hudba:neznámý autor

II-02

„Na profousovi je nejlepší vidět,“ pokračoval ve svých úvahách jednoroční dobrovolník, „jak vojna zesuroví člověka. Jistěže náš profous, než nastoupil službu vojenskou, byl mladý muž s ideály, plavovlasý cherubín, něžný a citlivý ke každému, obhájce nešťastných, kterých se zastával vždy při rvačkách o holku na posvícení v rodném kraji. Není pochyby, že si ho všichni vážili, ale dnes... Můj bože, jak bych mu rád dal přes hubu, otloukl mu hlavu o pryčnu, shodil ho po hlavě do latriny. I to je, příteli, důkaz naprostého zesurovění mysli při vojenském řemesle.“

Dal se do zpěvu:

Nebála se ani čerta,
vtom ji potkal kanonýr...

 

Jak píše Václav Pletka v knize" Písničky Josefa Švejka" : Objevit znění celé písně na základě zcela lakonické Haškovy citace bylo velmi nesnadné a je třeba přiznat, že se to podařilo jen náhodou....Takže díky obrovské Pletkově práci tady máme tento skvost. Dnes už se zpívá s poněkud pozměněnou melodií, upraveným a lehtivějším textem. Notový záznam a melodie - převzato z Pletkovy knihy, ale máte k poslechu k dispozici i tu novější verzi ze "Sprostonárodních písní".

 

 
1.    
 

Slečna Mína, slečna Berta vyšly sobě na špacír,

nebály se ani čerta a: v tom je potká kanonýr.

Jaký to, rajský cit, kanonýra v lásce mít.

Jak ho shlédly, obě zbledly, žádná ani nedutá,

však odvážná slečna Berta a: šeptá družce do ucha:

Jaký to, rajský cit, kanonýra v lásce mít.

 
2.    
 

Mařenka si naříkala, že má malou migrénu.

matinka jí posílala k doktorovi mladému.

Jaký to, rajský cit, u mladého doktora být.

Doktor jal se prohlížeti, povážlivě nemocnou,

potom proved v okamžiku operaci přetěžkou.

Jaký to, rajský cit, u mladého doktora být.

 
3.

 

 
 

Ve  vinárně se usadí při plné vína sklenici

mladík řádně nabumbaný, na klíně má sklepnici.

Jaký to, rajský cit, sklepnici na klíně mít.

Víno hřeje, krev se bouří, světélko již zhasíná

a pak ó jé, ó jé, ó jé, sklepnice již usíná.

Jaký to, rajský cit, sklepnici na klíně mít.

 
4.

 

 
 

Jeník na okénko ťukal, když Andulka spát již šla,

odestlala a svlékla se, pak mu otevříti šla.

Jaký to, rajský cit, Jeníčka v posteli mít.

Jeníček ji sladce zlíbal, tiše vlez do komůrky,

svlékl kabát a zul si boty, leh'  si vedle Andulky.

Jaký to, rajský cit, Jeníčka v posteli mít.

 
5.

 

 
 

V divadle na prvním místě sedí stařičký pán,

Na co čeká, ví se jistě, že tu čeká na šantán.

Jaký to, rajský cit, baletky před očima mít.

Tu pojednou hudba spustí, baletky se vyhrnou,

sukýnkami jenou šustí, každá chce být viděnou.

Jaký to, rajský cit, baletky před očima mít.

 
 

  

 
Jedna ze "sprostonárodních":