Heslo:

Když jsem šel do Prahy pro jelita

lidový popěvek

text:

hudba:

II-02

A nad pryčnu nakreslil jednoroční dobrovolník profouse a pod něho napsal text staré písničky:

Když jsem šel do Prahy pro jelita,
potkal jsem na cestě tajtrlíka.
Nebyl to tajtrlík, byl to profous,
kdybych byl neutek, byl by mne kous.

 

Tenhle popěvek mi zpíval kdysi dávno můj děda. On znal hromadu starých písniček z vojny i z jeho rodného chrudimska a blízkého čáslavska. Tenkrát jsem si neuvědomoval, že jsem měl vzít tužku a všechno si to psát. Bohužel s jeho odchodem odešly i ty písničky. Jen ten tajtrdlík s profousem mi utkvěli v paměti, tak se s vámi o ně podělím. Asi se skutečně jednalo jen o kratičký popěvek čtyř veršů, protože i můj děda vždy zpíval jen tuto sloku.

 

 
     
 

Když jsem šel do Prahy pro jelita,
potkal jsem na cestě tajtrlíka.
Nebyl to tajtrlík, byl to profous,
kdybych byl neutek, byl by mě kous.