Heslo:

Děvčátka, sbohem!

Slunko jasné | Hory, doly a skály vysoké

text: neznámý

hudba: neznámý

II-02

Jednoroční dobrovolník nežli usnul, neopomenul zazpívat:

Hory, doly a skály vysoké
jsou moji přátelé.
To nám nenavrátí,
co jsme měli rádi,
děvčátko rozmilé...

 

Jak napovídá text, musela píseň vzniknout počátkem války, při srbském tažení. Samozřejmě, že se později zpívala i na dalších bojištích s různě upraveným textem, pod různým názvem. Jednoroční dobrovolník Marek si zazpíval jako ukolébavku pátou sloku. 

 

 
1.    
 

Slunko jasné za černými mraky,

k zemi se schyluje.

[:Rakouští vojáci, čeští landveráci

rukují do boje:]

 
2.

 

 
 

Luočejí se se svou drahou vlastí,

bolno jim u srdce.

Aby obsadili v dálné Dalmácii

černohorské hranice.

 
3.

 

 
 

Na hranicích samé Černé Hory,

propast je veliká.

Tam přemnohé hezké to děvčátko české,

miláčka zanechá.

 
4.

 

 
 

Častokrát si sama sobě myslím,

co můj milý dělá.

Zdali on si ještě, na to české děvče,

zdali on si vzpomíná.

 
5.    
 

Hory, doly a skály vysoké

jsou naši přátelé.

Ty nám nenavrátí, co jsme měli rádi,

děvčátko milené.

 
6.

 

 
 

Až nám bude ta česká muzika

"Kde domov můj" hráti,

potom mnohé hezké, to děvčátko české,

bude naříkati.

 
7.    
 

Tu písničku skládali vojáci,

čeští záložníci, v tom čtrnáctém roce,

ve světové válce,

při jasném měsíci.

 
 

  

 
Takhle skvěle to nazpívala paní Koucká Ludmila, Heligonka, Ondřejov