X

Heslo:
bagovat
Výklad:

Zde slangově žvýkat tabák. Odvozeno asi ze samotného názvu tabáku: něm. Tabak, angl. tobacco, fr. tabac, it. tabacco, atd. Bagovat špačky - žvýkat nedopalky cigaret a doutníků.

I-09
Byl to slavnostní okamžik, když pokoj „šestnáctku“ vedli v podvlékačkách do kaple, poněvadž oblékat je bylo spojeno s risikem, že se někdo z nich ztratí. Postavili těch dvacet bílých podvlékaček a andělů pod kazatelnu. Někteří z nich, na které se štěstěna usmála, bagovali špačky, které našli po cestě, poněvadž neměli, jak přirozeno, kapsy a nebylo to kam schovat.
Dobrodružství ministra-vyslance
Potom se též z knihy ceremoniáře doktora Benuto naučil, že při diplomatických hostinách se nesmí krkat, plivat na podlahu a bagovat.
 

X