X

Heslo:
batalion | baťák | maršbatalion | maršbaťák
Výklad:

Slangové výrazy pro vojenský útvar - prapor. Maršbatalion, maršbaťák je pochodový prapor, neboli prapor, který se přesouvá na bojiště.  V románu se vyskytuje i varianta s dlouhým ó - batalión, maršbatalion. Vyšším vojenským útvarem je pluk, nižším rota. [z franc. bataillon to převzala  něm. das Bataillon]

I-09
A po všech regimentech a batalionech četli plukovní rozkaz, že zas jednoho zastřelili pro vzpouru, když narukoval a pan hejtman sekl šavlí jeho ženu, která se nemohla od muže rozloučit.

„Já potřebuji burše,“ řekl polní kurát, „měl jsem posledně jednoho starého účetního bez akademického vzdělání, ale hovado první třídy. Pořád jen fňukal a modlil se, aby ho bůh chránil, tak jsem ho poslal s maršbatalionem na frontu. Povídá se, že ten baťák úplně rozsekali. Potom mně poslali jednoho chlapíka, který nic jiného nedělal, než že seděl v hospodě a pil na můj účet. To byl ještě snesitelný člověk, ale potily se mu nohy. Tak jsem ho poslal také s maršbatalionem.

I-15
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že maršbatalion je maršbaťák, a marška že je marškumpačka. My to vždycky zkracujem.“
 

W  

X