Heslo:

Braun policejní komisař | Braun ordonanc | Braun kloboučník

Výklad:

V románu se toto jméno objevuje celkem třikrát. Nejprve je to postava policejního komisaře ze Salmovské ulice, podruhé jako ordonanc a ve stejném odstavci je to Braun, kloboučník z Karlína. Ani u jednoho se nepodařilo nalézt osobu, která by mohla být vhodným inspiračním zdrojem.

 

Braun, policejní komisař

Nepodařilo se vypátrat žádného policejního komisaře tohoto jména. Na III. policejním komisařství v Salmovské ulici byl, podle adresáře z roku 1910, vrchním komisařem Karel Fahoun, který v domě s č.p.507, kde byl komisariát , také bydlel. Je to patrné z poznámky na pobytové přihlášce dole. Dne 19. 12. 1910 se Fahounovi přihlásili do č.p. 463 na Královských Vinohradech a Karel Fahoun je zde uveden již jako c.k. policejní vrchní rada . V roce 1913  byl vrchním komisařem v Salmovce dr. Antonín Sklenička. A Karel Fahoun byl  vrchním komisařem na K. Vinohradech.

Hašek se s Karlem Fahounem určitě znal, neboť byl několikrát "hostem" na komisariátu v Salmovské ulici. Takže jistá možnost, že podle Fahouna stvořil románového komisaře Brauna, tu přeci jenom trochu existuje.

 

Braun, ordonanc u 12. marškumpanie a Braun, kloboučník

U obou Braunů lze předpokládat, že se jedná o osoby smyšlené, jsou patrně dílem autorovy fantazie.

I-05
Po krásných slunných dnech v blázinci přišly na Švejka hodiny plné pronásledování. Policejní inspektor Braun aranžoval scénu setkání se Švejkem s krutostí římských pochopů doby roztomilého císaře Nerona. Tvrdě, jako tenkrát, když oni říkali: „Hoďte toho lumpa křesťana lvům,“ řekl inspektor Braun: „Dejte ho za katr!“
II-05

„Vaněk? Ten šel do regimentskanceláře. Kdo je u telefonu? Ordonanc od 11. marškumpanie. Kdo je tam? Ordonanc od 12. maršky? Servus, kolego. Jak se jmenuji? Švejk. A ty? Braun. Nemáš příbuznýho nějakýho Brauna v Pobřežní třídě v Karlíně, kloboučníka? Že nemáš, že ho neznáš... Já ho taky neznám, já jsem jen jednou jel kolem elektrikou, tak mně ta firma padla do voka. Co je novýho? - Já nic nevím. - Kdy pojedem? - Já jsem ještě s nikým vo odjezdu nemluvil. Kam máme ject?“