Heslo:
Bretschneider
Výklad:
Existoval civilní strážník Bretschneider? Nalezl jsem dvě osoby, z níchž jeden by mohl být oním strážníkem, který zatkl našeho vojáka Švejka v hospodě "U Kalicha" a který byl nakonec sežrán svými psy.
První kandidát by mohl být jakýsi Karel Brettschneider, jehož adresu jsem objevil v
Pražském adresáři z roku 1896 a kde je uveden jako inspektor stráže bezpečnostní. Existuje i pobytová přihláška, kde je uveden také jako K.k. Inspektor der Sicherheits Sache - c.k. inspektor pro věci bezpečnostní. Naposledy (r.1896) bytem Smíchov Kinského tř. 31.
Druhým kandidátem je Josef Brettschneider, který podle archu soupisu obyvatel byl původně krejčovský pomocník, asi kolem roku 1900 vstoupil do řad policie a stal se K.k. Sicheres Wachmann, neboli bezpečnostním strážníkem. Naposledy bytem Smíchov 156. To bylo v roce 1912 a právě kolem tohoto roku Hašek na Smíchově působil jako redaktor Světa zvířat nebo ve svém obchodě se psy.
Jestli některý z těchto "tajnejch" byl předobrazem románového Bretschneidera se lze jen dohadovat.
Na dokladech jsou uváděny různé varianty jména s jedním nebo dvěma "t" Bretschneider i Brettschneider
I-01
V hospodě „U Kalicha“ seděl jen jeden host. Byl to civilní strážník Bretschneider, stojící ve službách státní policie. Hostinský Palivec myl tácky a Bretschneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor.
I-02
Jeho uvažování, má-li se stavit napřed ještě „U kalichu“, skončilo tím, že otevřel ty dvéře, odkud vyšel před časem v průvodu detektiva Bretschneidera.
 

Karel Bretschneider