Heslo:

buršák - cereviska

Výklad:

Slangově - člen studentského akademického spolku Burschenschaft [od německého der Bursche - student, nezaměňovat s buršem - vojenským sluhou.] zaměřený na patriotické a nacionální cítění německých studentů. Význačným znakem jejich uniformy byla čapka Biertonne neboli cereviska o německého das Bier či latinského cerevisia neboli pivo, A pivo způsobovalo nejen časté pranice s Čechy a to ve věci oboustranně nacionální, ale rovněž vedlo k častým soubojům se členy ostatních spolku.Tyto rituální šermířské souboje - mensury, byly prováděny pouze a jen při obnažených tvářích (ostatní části těla byly chráněny, takže dalším častým a velmi ceněným znakem členů Burschenschaftu byly jizvy ve tváři. Podle Spolkového katastru bylo v Praze registrováno v různém období 16 těchto organizací: Prager Burschenschaft Albia 1908 - 1951 zaniklý (poslední zápis 21.3.1926); Alemania 1905 -1939; Arminia 1880 -1939; Borussia 1927 - 1932; Carolina 1870 - 1939; Cimbria 1910 - 1910; Constantia 1906 - 1939; Germania 1903 - 1939; Ghibellinia 1880 - 1939; Normania 1913 - 1919?; Saxonia 1901 - 1939; Stauffen 1902 - 1939; Sudetia 1909 - 1939; Teutonia 1876 - 1939; Thessalia; Tuiskonia 1899 - 1939. Mimoto existovalo v Praze mnoho dalších německých akademických spolků. Paradoxem je, že většina těchto německých, nacionálně zaměřených organizací přežila pád rakouské monarchie i novou československou republiku, ale nepřežila nástup nacionálních socialistů. Zanikly rukou německou na podzim roku 1939. Vše na základě rozkazu říšského protektora SS-Obergruppenführera Konstantina von Neuratha. 

Některé spolky však mají své pokračovatele většinou v Německu a Rakousku. 

Ze kterého Burschenschaftu byl ten buršák, který dostal výprask na rohu Krakovské, asi již těžko zjistíme.

Ještě jeden bušák hraje jistou románovou roli. Když náhradní prapor jednadevadesátého regimentu odjížděl z budějovických Mariánských kasáren dne 1.6.1915 [1] spolu s Haškem do výcvikového tábora v Kyrálihydě, konala se samozřejmě vojenská přehlídka. A jako inspektor na ní byl účasten polní podmaršál Simon Ernst Schwerdtner von Schwerdtburg [2]. Je možné, že se jedná o předobraz generálmajora von Schwarzbug. I podobnost šlechtického přídomku tomu napovída.

I-07

Na Václavském náměstí vzrostl zástup kolem vozíku se Švejkem na několik set hlav a na rohu Krakovské ulice byl jím zbit nějaký buršák, který v cerevisce křičel k Švejkovi:
„Heil! Nieder mit den Serben!“

 

Prager Burschenschaft Germania, jako mnoho jiných "Zanikl a byl vymazán podle výnosu Reichsprotektora in Böhmen und Mähren ze dne 17. listopadu 1939"

Prager Burschenschaft Teutonia im 1879

To na hlavě je Biertonne neboli cereviska

Z tohoto buršáka Schwerdtnera von Schwerdtburg se nakonec vyklubal krutý velitel českého zemského velitelství a velitel pražské posádky a možný předobraz generálmajora von Schwarzbug