Heslo:

Centrální mocnosti | Ústřední mocnosti | Čtyřspolek

Výklad:

Ještě dávno před vypuknutím první světové války vznikl základ centrálních mocností, když došlo v roce 1879 k utvoření Dvojspolku neboli spojenectví cisařství  Německého a Rakousko - Uherského. V roce 1882 se připojilo italské království a tim vznikl Trojspolek.Po vypuknutí války se v říjnu 1914 přidala k Trojspolku Osmanská říše. Díky Itálii, která zpočátku vystupovala jako neutrální stát, Trojspolek zanikl. Tím vznikla aliance Německa, Rakousko - Uherska a Osmanské říše, Centrální čili Ústřední mocnosti, Čtyřspolek. K Centrálním mocnostem se ještě přidalo v roce 1915 Bulharsko. Itálie se nakonec připojila ke státům na opačné straně fronty, tak zvané Dohody a vyhlásila dne 23. 5. 1915 Rakousko - Uhersku válku.

I-14-05

„Naše situace jest velice dobrá,“ řekl nadporučík Lukáš, „dnes již nikdo nepochybuje, že válka skončí vítězstvím zbraní centrálních mocností. Francie, Anglie a Rusko jsou příliš slabé proti rakousko-turecko-německé žule...."

 

„Italie zachovává přísnou neutralitu,“ těšil ho nadporučík, „to je...“
„Tak proč nepřizná, že je vázána
trojspolkovou smlouvou mezi Rakousko-Uherskem a Německem?“ rozkatil se náhle obchodník s chmelem, kterému najednou přišlo všechno do hlavy: chmel, žena, válka; „já čekal, že Italie vytáhne polem proti Francii a Srbsku. Pak by válka už byla u konce. Chmel mně ve skladištích hnije, uzávěrky domácí jsou slabé, export rovná se nule, a Italie zachovává neutralitu. Proč Italie obnovovala ještě v roce 1912 s námi trojspolek? Kde je italský ministr zahraničních záležitostí markýz di San Giuliano? Co dělá ten pán? Spí nebo co? Víte, jaký jsem měl do vojny roční obrat a jaký mám dnes?

 

Hlavy států Centrálních mocností. Nahoře císař Vilém II., a František Josef I., dole sultán Mehmet V. Reşat a bulharský car Ferdinand I. Hlavní viníci vypuknutí první světové války. Tak rozhodla po válce Pařížská mírová konference.

 4. srpna 1914 vypověděla Anglie Německu válku .Na obrázku je vidět, že o ztrestání Anglie samotným Bohem usilovaly i další státy Centrálních mocností "Gott strafe England".

   

Další zázrak propagandy válečných útrap. Zajímavé je, že se na Velikonočních přáních z roku 1915 objevuje i vajíčko s´italskou trikolórou. Vždyť asi za měsíc budou státy Centrálních mocností s Itálií ve válečném konfliktu.  Další vejce na pohlednicích mají představovat Rakousko - Uhersko, Německo, Turecko a Bulharsko.

 

A nekonec další ukázka, kam až může sahat lidská blbost: Kolo kolo mlýnský...a svět udělá bác. Ital fuč, Bulhar v kole ještě není.