Heslo:

Emanuel Chalupný, prof. JUDr.

Výklad:

*14. 12.1879  – †27. 5.1958  byl český pedagog, advokát, sociolog, spisovatel, jazykovědec. Jeho vysokoškolským profesorem byl T.G. Masaryk, který ho také přesvědčil, aby vedl v deníku "Čas" vnitropolitickou rubriku. Také vstoupil do Masarykovy České strany pokrokové a byl zvolen do jejího vedení. Kvůli své tvrdé kritice šéfredaktora "Času" Jana Herbena v roce 1904 demonstrativně ze strany vystoupil.

Chalupný byl táborským rodákem, kde se také angažoval v komunální politice jako náměstek starosty, redigoval místní časopis "Trocnov". Podporoval vodní turistiku a skautské hnutí. Mimořádná aktivita tohoto muže nemohla uniknout Haškově pozornosti....

Dr. Chalupný

Kojil ho Herben a Masaryk. Tyto ušlechtilé kojné podávaly bez ostychu veřejně své prsy s mlékem politické prozíravosti dítěti, které rostlo utěšeně. A když dovedlo v ruce udržet péro bez cizí pomoci, uteklo za tmavé noci z domova svým pěstitelům. Nevděčné dítě prožilo celou robinzonádu a v Přehledu počalo špinit své pěstouny. Jednoho dne počíhalo si na své dobrodince, kteří je opuštěné a neuvědomělé nalezli přede dveřmi Času a otlouklo jim vlastní zásady o hlavu; Herbenem namlátilo Masarykovi, Masarykem Herbenovi a v Přehledu si za to samo vyslovilo díkuvzdání.

Realisti nezmohli se na nic jiného, než na bolný výkřik: „
Dr. Chalupný patří do polepšovny pro zpustlou mládež.“ Mají-li pravdu, je těžko rozhodnout, poněvadž by bylo trapno tvrdit, že realisti mohou mít vůbec pravdu už z toho důvodu, že pravda jest jen jedna a ta se pořád realistům vyhýbá a když se vyhnout nemůže, začervená se jak růže…

Na onen výkřik odpověděl
dr. Chalupný, že utekl z Času proto, aby se mohl vykoupat opět jednou v čisté vodě, čímž mínil svůj Přehled.

 

prof., JUDr. Emanuel Chalupný v roce 1940