Heslo:

♣ Václav Choc

Výklad:

*23.9.1860 - †22.5.1942 Byl český politik, publicista a právník. Od roku 1901 působil jako národní sociální poslanec říšské rady. Počátkem 20. století se zapojil i do celostátní politiky jako člen České strany národně sociální. V doplňovacích volbách do Říšské rady roku 1901 získal mandát za všeobecnou kurii, obvod Smíchov, Kladno, Slaný atd. Nastoupil 7. května 1901 místo Václava Klofáče. Mandát obhájil i v řádných volbách do Říšské rady roku 1907, konaných již podle všeobecného a rovného volebního práva, kdy uspěl za obvod Čechy 10. Usedl do poslaneckého klubu Sjednocení českých národně sociálních, radikálně pokrokových a státoprávních poslanců. Za týž obvod byl zvolen i ve volbách do Říšské rady roku 1911, po kterých se stal členem poslanecké skupiny Český národně sociální klub. Poslancem byl do 30. května 1917, kdy ztratil mandát na základě pravomocného rozsudku z 28. října 1916.V době 1. světové války byl členem domácí odbojové skupiny Maffie a v roce 1916 byl odsouzen pro velezradu k šesti letům těžkého žaláře.

Od roku 1901 žil na Král. Vinohradech postupně na pěti adresách, se ženou Žofií *1873, rozenou Weilovou, dcerami Marií *1903, Věrou * 1905 a synem Pavlem *22.8.1908

Přednáška o zestátnění domovníků

Odpovídám: Ano! Ale jak? Jak si jich všímali? Tvrdím to veřejně, že političtí předáci všímali si domovníků jen s proklínáním. Konám tímto jen milou povinnost, mohu-li pronésti strašlivé obvinění proti zde nepřítomnému protikandidátů Václavu Chocovi. Zajisté slyšeli jste jeho řeči volební, v nichž zcela střízlivým způsobem žádá zavedení lepších životních poměrů ve vrstvách nezámožných, které nazývá nemajetnými. Slyšeli jste však ho někdy, aby mluvil o domovníkách? Nechá vždy stranou tyto šlechetné lidi, ignoruje naprosto i jejich manželky, a proč? Přátelé, nyní právě přijde ono strašlivé odhalení. Bývalý národně sociální říšský poslanec Václav Choc, kandidující nyní v témže okresu jako já, jest dlužen za otvírání dveří domovních v Budečské ulici č. 12 1 K 60 h, a na Zbraslavi, kde původně bydlel a vydával se za spisovatele, není dlužen ani haléře, prostě z toho důvodu, že tam ani domovníka neměli.

Den voleb

A proti zadnímu bloku naší volební kanceláře v Kravíně šklebila se výhružně okna volební kanceláře strany národně sociální s pošetilými nápisy: ,Volte Václava Choce! Volte nejlepšího muže na Královských Vinohradech!’