Heslo:

 Rakousko - Uhersko | Cislajtanie | Cisleithania |  Translajtanie | Transleithania

Další, sovisející hesla:

c. a k. | k. u. k. | c. k. | k. k. | m. k.

Výklad:

V roce 1867, v rámci ústavně právního aktu Rakousko - uherskému vyrovnání, se přeměnilo Rakouské císařství na Rakousko - Uhersko. Zároveň byla obnovena suverenita Uherského království. Tomuto celku vládla dál dynastie Habsburků a tvořilo jej:

  • Rakousko ( na mapě č.1 - až do roku 1915 nazývané Království a země na říšské radě zastoupené). Protože tyto země ležely vlevo od řeky Litavy (Leitha), byl též používán neoficiální název Předlitavsko, německy Cisleithania a z toho slangově Cislajtanie

  • Uhersko ( na mapě č.2 - až do roku 1915 nazývané Země Koruny svatoštěpánské).  Neoficiální názvy  byly Zalitavsko, německy Transleithania a z toho slangově Translajtanie.

  • Bosna a Hercegovina (na mapě č.3). Ta měla zvláštní postavení, tzv. kondominium. Tato oblast původně patřila Osmanské říši. Po tzv. Velké východní krizi dne 29.7.1878 začalo Rakousko - Uhersko s vojenským obsazováním Bosny a Hercegoviny. To skončilo vojenskou okupací, z okupovaných uzemí se stal protektorát, ale formálně zůstala suverenita nad zemí tureckému sultánovi. Samozřejmě nastaly tahanice, jestli správa tohoto území patří Uhersku nebo Rakousku. To už se nepodařilo rozlousknout, neboť k oficiální anexi došlo až v roce 1908. To skončilo krizí a velmi složitou situací, která vyvrcholila až sarajevským atentátem a rozpoutáním světové války.

 Aby se v tom vůbec někdo vyznal, aby se poznalo, jestli daná instituce patří do správy celé monarchie nebo do správy rakouské či uherské, byly používány zkratky titulů, které to upřesňovaly:

  • c. a k. - císařský a královský, něm. k. u. k. kaiserlich und königlich. Tato zkratka se používala pro označení v titulu orgánů společných Rakousku i Uherskému království, pro armádu a námořnictvo,

  • c. k. - císařsko - královský, něm. k. k. kaiserlich-königlich, pro označení titulů orgánů v Rakousku (Předlitavsku),

  • k. u. - královský uherský, něm. königlich ungarisch, maďarsky m. k. magyar király.

I-07
A tak v době, kdy Vídeň si přála, aby všichni národové Rakousko-Uherska dávali nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti, předepsal doktor Pávek Švejkovi proti jeho vlasteneckému nadšení brom a doporučoval statečnému a hodnému vojínu Švejkovi, aby nemyslil na vojnu.
II-03
Most nad Litavou zářil, stejně jako na druhé straně za mostem svítila Királyhida, Cislajtanie i Translajtanie. V obou městech, uherském i rakouském, hrály cikánské kapely, zářily okna kaváren a restaurací, zpívalo se, pilo. Místní měšťáci i úřednictvo vodilo sem do kaváren a restaurací své paničky a dospělé dcery a Most nad Litavou, Bruck an der Leitha, a Királyhida nebyly nic jiného než jeden velký bordel.
II-01
Kůň vozatajce Josefa Bonga od c. a k. 3. vozatajské švadrony byl usmrcen střepinou granátu. Bong bědoval: "Ubohý můj bělouši, je veta po tobě!"
II-02
Ať si nemyslí, že když mne pošlou na front, že dám jednu ránu. Regimentsraport! Vyloučení ze školy! Ať žije c. k. kretenismus!
 

  

Rakousko - Uhersko; 1 - Rakousko; 2 - Uhersko; 3 - Bosna a Hercegovina

 

Znak Rakouska - Uherska

Znak Rakouska

Znak Uherska